Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: partner van eigenaresse van hond als mede-bezitter aansprakelijk voor hondenbeet (art 6: 179 BW)
  • Rechtbank Noord-Holland
  • ECLI:NL:RBNHO:2021:877

Eiseres wordt gebeten door hond en stelt gedaagde aansprakelijk ex art 6:179 BW. Gedaagde stelt dat het niet zijn hond is, maar de hond van zijn partner. 1. De kantonrechter verwerpt dit verweer. De kantonrechter oordeelt dat op grond van de wet als bezitter worden aangemerkt diegenen die het dier… Lees verder →

1
Rb: echtgenoot niet als medebezitter aansprakelijk voor letsel door hond
  • Rechtbank Den Haag

Benadeelde wordt gebeten door haar eigen hond en stelt haar echtgenoot als medebezitter voor 50% aansprakelijk. Zij beroept zich hierbij op analoge toepassing van de zgn. Hangmatzaak (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ2011, 465). De rechtbank verwerpt het beroep en overweegt hierbij: “Hoewel art.6:174 BW en art.6:179 BW beiden risicoaansprakelijkheid… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey