Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
ABRS: Letseluitkering betrekken bij recht op huurtoeslag
  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2018:2919

De Belastingdienst heeft de letseluitkering, en het daaruit voortvloeiende voordeel uit sparen en beleggen, terecht niet buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het recht op huurtoeslag over het jaar 2015. Artikel 9 van de Uitvoeringsregeling Awir biedt geen ruimte om naast de in dat artikel genoemde categorieën van gevallen… Lees verder →

Jurisprudentie
ABRS: Belastingdienst dient deel smartengeld van lumpsum aannemelijk te maken
  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2017:3091

Uit de toelichting bij artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van 29 augustus 2005 vloeit voort dat immateriële schadevergoedingen alleen voor zover het gedeelte dat daadwerkelijk als smartengeld is verstrekt voor de vermogenstoets op de rendementsgrondslag in mindering mag worden gebracht. Op grond van de vaststellingsovereenkomst is… Lees verder →

1
ABRS: Ook zonder alcoholgebruik en rijproef kan rijbewijs ongeldig worden verklaard
  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2013:CA2093

De Regeling eisen geschiktheid 2000 bevat verschillende geschiktheidseisen voor het besturen van motorrijtuigen. Deze eisen zijn niet gekoppeld aan het zich al dan niet hebben voorgedaan van aan alcohol gerelateerde feiten of andere rechtstreeks de rijvaardigheid of het verkeersgedrag betreffende omstandigheden. Voor het kunnen vergen dat betrokkene zich aan een… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey