Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Eiseres had kosten WMO-voorziening moeten meenemen in onderhandelingen met schadeverzekeraar
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2023:5216

Eiseres heeft bij een ongeval een incomplete dwarslaesie opgelopen. Hiervoor heeft zij diverse WMO-maatwerkvoorzieningen toegekend gekregen. De rechtbank beoordeelt of het college de aanvraag van eiseres voor individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op grond van de WMO terecht heeft afgewezen. Hierbij is van belang in hoeverre de eigen kracht of… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey