Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars

Samenvatting:

Verzekeraars doen vanaf 21 oktober 2022 geen beroep meer op de absolute verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud) werkgever. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse vakbonden vandaag vastgelegd in het convenant Instituut Asbestslachtoffers. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te verkorten.

Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey