HR: oordeel hof dat verzekeringsplicht werkgever o.g.v. art. 7:611 BW niet geldt jegens zzp’er blijft in stand, cassatieberoep verworpen (art 81 RO)

Samenvatting:

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof dat een verzekeringsplicht vergelijkbaar met die van de werkgever o.g.v. art. 7:611 BW niet geldt jegens zzp’ers. De Hoge Raad geeft geen nadere motivering (art 81 RO). P.-G. Hartlief concludeerde reeds tot verwerping van het cassatieberoep. Hartlief concludeerde dat een dergelijke verzekeringsplicht vergaande rechtsvormende inspanningen van de Hoge Raad vergt. Hij achtte dit niet verstandig. De wetgever dient de vraag te beantwoorden of zelfstandigen door hun opdrachtgever moeten worden beschermd tegen het risico van een verkeersongeval tijdens het uitvoeren van hun opdracht en zo ja, hoe en in welke mate. 

ECLI:NL:HR:2021:1267, Hoge Raad, 20/00898 (rechtspraak.nl)

ECLI:NL:HR:2021:1267

Instantie

Hoge Raad

Datum uitspraak

17-09-2021

Datum publicatie

17-09-2021

Zaaknummer

20/00898

Formele relaties

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:153, Gevolgd

In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2019:10566, Bekrachtiging/bevestiging

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Bijzondere kenmerken

Artikel 81 RO-zaken

Cassatie

Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Zelfstandig opdrachtnemer (zzp-er). Vraag of op opdrachtgever verzekeringsplicht verkeersongevallen rust.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/00898

Datum 17 september 2021

ARREST

In de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie, verweerder in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

hierna: [eiser],

advocaat: K. Aantjes, aanvankelijk ook F.I. van Dorsser,

tegen

  1. [verweerster] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: [verweerster],

niet verschenen,

  1. VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Amstelveen,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

hierna: Vivat,

advocaat: K. Teuben.

  1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

de vonnissen in de zaken C/16/380191 / HA ZA 14-859 en C/16/376780/HA ZA 14-738 van de rechtbank Midden-Nederland van 6 december 2017, 20 december 2017 en 28 maart 2018;

het arrest in de zaken 200.236.172 en 200.241.970 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 10 december 2019.

[eiser] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Tegen [verweerster] is verstek verleend.

Vivat heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.

[eiser] en Vivat hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.

De zaak is voor Vivat toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

2Beoordeling van het middel in het principale beroep

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.

3Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op nihil, en aan de zijde van Vivat begroot op € 902,34 aan verschotten en € 2.200,– voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [eiser] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff en S.J. Schaafsma, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer H.M. Wattendorff op 17 september 2021.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey