Indexering staffel BGK-L 2014

Samenvatting:

De bedragen die in bijlage 1 bij het Convenant Buitengerechtelijke Kosten Letsel (de ‘staffel’) staan vermeld, worden per 1 januari 2014 conform de bepaling in artikel 5.5 van het convenant geïndexeerd. Deze indexering is vastgesteld op basis van de loonindex en de consumentenprijsindex.

Circulaire Verbond d.d. 5 december 2013 Staffel voor rechtsbijstandverzekeraars

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey