MediRisk en Pals Groep tekenen overeenkomst om medisch letselschadeproces fors te versnellen

Samenvatting:

MediRisk en Pals Groep Letselschadespecialisten zijn een overeenkomst aangegaan om medische letselschadeprocessen sneller af te handelen. Met de overeenkomst tussen de twee marktleiders komt een einde aan discussies waarbij patiënten niet zijn gebaat. De overeenkomst waarbij het belang van de patiënt en hun familie centraal staat, is volgens beide partijen een ‘doorbraak in de medische aansprakelijkheidswereld’.

Persbericht Medirisk d.d. 23 augustus 2012:

Harmoniemodel doorbraak voor patiënt en familie
MediRisk en Pals Groep tekenen overeenkomst om medisch letselschadeproces fors te versnellen


UTRECHT-EMMEN, 22 augustus 2012 – Medische aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk en Pals Groep Letselschadespecialisten zijn een overeenkomst aangegaan om medische letselschadeprocessen sneller af te handelen. Met de overeenkomst tussen de twee marktleiders komt een einde aan discussies waarbij patiënten niet zijn gebaat. De overeenkomst waarbij het belang van de patiënt en hun familie centraal staat, is volgens beide partijen een ‘doorbraak in de medische aansprakelijkheidswereld’.

Het is voor het eerst dat een medisch aansprakelijkheidsverzekeraar een overeenkomst sluit met een belangenbehartiger. Hoewel beide partijen de belangen van hun eigen cliënten behartigen, zijn er ook veel gedeelde belangen. Juist over die belangen zijn er afspraken gemaakt. De overeenkomst stelt het belang van de patiënt en zijn familie centraal. Wederzijdse transparantie staat voorop, conflicten worden vermeden en de doorlooptijd van processen wordt naar verwachting met enkele maanden verkort.

Een van de belangrijkste vooruitgangen is dat er afspraken zijn gemaakt over de hoogte van vergoeding van de kosten van belangenbehartiging van de patiënt. MediRisk en Pals Groep Letselschadespecialisten sluiten zich daarmee aan bij de landelijke PIV-staffel, die de hoogte van de vergoeding bepaalt en al geldt voor niet-medische letselschadeprocessen. Ook de claims die beide partijen samen al behandelen worden opnieuw bekeken en daar waar mogelijk versneld. De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) juicht het initiatief toe en stelt dat het slachtoffer de grote winnaar is.

“We gaan naar een harmoniemodel”, zegt Marjolein van der Zwan, directeur van MediRisk: “Hiermee maken we een einde aan soms slepende processen over bijvoorbeeld een redelijke vergoeding voor de belangenbehartiger. De patiënt en zijn familie zijn niet gebaat bij procesdiscussies, die soms maanden duren. De behandeling van een claim duurt nu zo’n twee jaar. We verwachten dat we het proces met enkele maanden kunnen verkorten.”

Marcel Garst van Pals Groep Letselschadespecialisten: “Met deze hernieuwde samenwerking is het klimaat waarin het belang van de patiënt wordt behartigd beter, waardoor er sneller duidelijkheid komt en er eerder een einde komt aan onzekerheid over bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding van de claim voor de patiënt. Vanuit de patiëntgedachte heb je twee partijen nodig om te kunnen versnellen. We zijn blij dat dat nu is gelukt.”

Pals Groep Letselschadespecialisten behandelt jaarlijks honderden letselschade zaken. Bij onderlinge waarborgmaatschappij voor medische aansprakelijkheid MediRisk is 70 procent van de algemene Nederlandse ziekenhuizen verzekerd. Al eerder maakte MediRisk werkafspraken met ARAG, de eerste overeenkomst tussen een medische aansprakelijkheidsverzekeraar en een rechtsbijstandverzekeraar. Afspraken met DAS en Achmea volgden. De overeenkomst met marktleider Pals Groep Letselschadespecialisten is een belangrijke vervolgstap. MediRisk verwacht dat de rest van de belangenbehartigers op korte termijn volgt.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey