Rb, benoeming deskundige

Samenvatting:

In een eerder vonnis is overwogen dat een deskundigenonderzoek noodzakelijk is. De kantonrechter ziet aanleiding om partijen ieder voor 50% het overeengekomen bedrag voor de deskundige te laten voldoen. De partij die uiteindelijk in het ongelijk zal worden gesteld, zal ook in de kosten van de deskundige worden veroordeeld.

ECLI:NL:RBROT:2023:3309

Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 14-04-2023
Datum publicatie 24-04-2023
Zaaknummer 9254526
Rechtsgebieden Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken

Inhoudsindicatie

Eerste aanleg – meervoudig benoeming deskundige
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

 

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

locatie Rotterdam

zaaknummer: 9254526 \ CV EXPL 21-19019

datum uitspraak: 14 april 2023

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam ,

in de zaak van

[eiser01] , woonplaats: [woonplaats01], eiser in conventie, gedaagde in reconventie, gemachtigde: mr. A.C. van der Bent,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

Nat Bermuda Holdings Limited , gevestigd te Hamilton, Bermuda, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, gemachtigde: mr. M. Wattel.

Partijen blijven hierna aangeduid als “[eiser01]” en “Owners”.

 1. De verdere procedure
  • Het dossier bestaat uit de volgende processtukken:
   • de vonnissen van 4 maart en 9 december 2022 en de daarin genoemde processtukken;
   • de akte uitlating deskundigenbericht van [eiser01];
   • de rolbeslissing van 13 januari 2023;
   • de akte uitlating vragen gerechtsdeskundige van Owners.
 1. De verdere beoordeling
  • In het vonnis van 9 december 2022 is overwogen dat een deskundigenonderzoek noodzakelijk is. [eiser01] heeft voorgesteld [naam01] als deskundige te benoemen. Owners heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt. Met dit vonnis zal dan ook [naam01] als deskundige worden benoemd om de vragen te beantwoorden die onder de beslissing staan (artikel 194 Rv).
  • De deskundige heeft de kosten voor het onderzoek begroot op € 8.167,50 inclusief btw. Partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de kosten van de deskundige.
  • De hoogte van het voorschot wordt vastgesteld op het door de deskundige begrote bedrag. De kantonrechter ziet aanleiding om partijen ieder voor 50% het overeengekomen bedrag voor de deskundige te laten voldoen. De partij die uiteindelijk in het ongelijk zal worden gesteld, zal ook in de kosten van de deskundige worden veroordeeld. Zowel [eiser01] als Owners dienen een bedrag van € 4.083,75 te voldoen.
  • Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
 2. De beslissing

De kantonrechter:

 • beveelt een deskundigenonderzoek om de volgende vragen te beantwoorden:
  1. Is in uw professionele opinie het door [eiser01] in augustus 2019 gerapporteerde knieletsel hetgevolg van een ongeval?
  2. Zo ja, heeft dit ongeval in uw professionele opinie plaatsgevonden na aanmonstering door[eiser01] aan boord van de “[schip01] ” op 23 juli 2019?
 • In hoeverre is het voor uw beoordeling van belang dat de 2e stuurman, tevens medisch officieraan boord, in het ‘illness report’ van 18 augustus 2019 bij het opmaken daarvan het volgende heeft geconstateerd:
 1. In hoeverre is het een zekerheid dat het letsel te verklaren is door een ongeval aan boord als[eiser01], zoals hij heeft verklaard aan collega’s aan boord, een sportblessure heeft opgelopen aan zijn rechterknie voordat hij aan boord kwam op 23 juli 2019?
 2. Heeft u voor het overige nog opmerkingen die van belang kunnen zijn?
 • benoemt tot deskundige:

[naam01] , orthopedisch chirurg,

Expertise Centrum MediLibra

[adres01]

[postcode01] [plaats01]

[telefoonnummer01]

[e_mail01]

 • stelt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige vast op € 8.167,50;
 • bepaalt dat partijen binnen vier weken na vandaag het bedrag van € 4.083,75 moet betalen (het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) stuurt een nota met betaalinstructies);
 • bepaalt dat als partijen het voorschot niet of niet op tijd betalen de kantonrechter beslist wat er verder met de zaak gebeurt;
 • draagt de griffier op aan de deskundige te melden dat het voorschot is gestort en bepaalt dat de deskundige daarna pas met het onderzoek mag beginnen;
 • bepaalt dat de griffier een kopie van de processtukken aan de deskundige stuurt;
 • bepaalt dat de deskundige zich houdt aan de Leidraad deskundigen in civiele zaken (hierna: ‘leidraad’) en de gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken (zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) en wijst in het bijzonder op de informatie over het beginsel van hoor en wederhoor ten aanzien van het communiceren met en door partijen;
 • bepaalt dat partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld om op- en aanmerkingen op het concept rapport te maken;
 • bepaalt dat de deskundige het definitieve rapport uiterlijk vier maanden na de start van het onderzoek inlevert en dat als deze termijn niet haalbaar blijkt de deskundige de kantonrechter en partijen dat zo spoedig mogelijk laat weten en ook welke termijn wel haalbaar is;
 • bepaalt dat de deskundige bij de inlevering van het rapport een eindnota voegt die voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de leidraad;
 • bepaalt dat de deskundige het onderzoek onderbreekt als dreigt dat het voorschot wordt overschreden en in dat geval een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter doet om een aanvullend voorschot;
 • houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.M. van Breevoort en door mr. E.I. Mentink in het openbaar uitgesproken.

821

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey