Rb: Laserkliniek aansprakelijk voor tweedegraads brandwonden

Samenvatting:

Verzoekster stelt dat zij bij laserbehandeling ernstige tweedegraads brandwonden aan beide benen heeft opgelopen. 1. Vooropgesteld wordt dat, nu de overeenkomst tussen partijen niet als geneeskundige behandelingsovereenkomst kan worden gekwalificeerd, het toetsingskader voor aansprakelijkheid is of de kliniek als goed opdrachtnemer in de zin van art. 7:401 BW heeft gehandeld.  De rechtbank oordeelt dat de laserkliniek is tekortgeschoten is in haar verplichtingen door verzoekster zodanig te behandelen dat zij tweedegraads brandwonden heeft opgelopen, welke tekortkoming haar kan worden toegerekend. 2. Beroep op exoneratiebeding verworpen.

ECLI:NL:RBAMS:2021:6004, Rechtbank Amsterdam, 9357160 EA VERZ 21-488 (rechtspraak.nl)

ECLI:NL:RBAMS:2021:6004

Instantie

Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak

21-10-2021

Datum publicatie

29-10-2021

Zaaknummer

9357160 EA VERZ 21-488

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken

Eerste aanleg – enkelvoudig

Beschikking

Inhoudsindicatie

Deelgeschil. Aansprakelijkheid voor als gevolg van laserbehandeling (ontharing) ontstane tweedegraads brandwonden. Verbranding duidt op te hoge laserstand. Geen normaal risico van de behandeling.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 9357160 EA VERZ 21-488

beschikking van: 21 oktober 2021

fno.: 49017

beschikking in een deelgeschil

I n z a k e

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

nader te noemen: [eiseres] ,

gemachtigde: mr. F. Sobczak,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Change Laserclinic B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen: Change Laserclinic,

gemachtigde: mr. M.B. Bruinsma.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[eiseres] heeft op 23 juli 2021 een verzoekschrift – ex artikel 1019w van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) – met producties ingediend. Change Laserclinic heeft een verweerschrift met producties ingediend.

Op 23 september 2021 is de zaak mondeling behandeld. [eiseres] is verschenen, vergezeld door haar partner en bijgestaan door de gemachtigde. Namens Change Laserclinic is verschenen dhr. [naam 1] , bijgestaan door de gemachtigde. Partijen hebben hun standpunt toegelicht en vragen van de kantonrechter beantwoord. De gemachtigde van [eiseres] heeft een pleitnota voorgedragen en overgelegd. Hij heeft daarbij het verzoek ten aanzien van de proceskosten gewijzigd. De griffier heeft aantekening gehouden van het verhandelde ter zitting.

Beschikking is bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

 1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.

Change Laserclinic is een onderneming die laserbehandelingen uitvoert met als doel onder meer ontharing, huidverjonging en verwijdering van tatoeages.

1.2.

[eiseres] heeft in 2018, 2019 en 2020 diverse laserbehandelingen bij Change Laserclinic ondergaan voor het ontharen van verschillende lichaamsdelen, waaronder de benen.

1.3.

Tijdens het eerste bezoek van [eiseres] aan Change Laserclinic op 16 februari 2018 heeft zij een verklaring ondertekend. In deze verklaring is, voor zover relevant, het volgende vermeld:

“(..) Change Laserclinic. 100% pijnloze ontharing. (..)

Tevens kunnen laserbehandelingen over het algemeen een huidreactie veroorzaken. Eventuele (lichte) verbrandingen, huidirritatie, allergische reactie of welke huidreactie dan ook als gevolg van laserbehandelingen behoren tot de risico’s waarvoor Change Laserclinic niet aansprakelijk is. (..)”

1.4.

In de algemene voorwaarden van Change Laserclinic is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

“8. Aansprakelijkheid

8.1

Indien zich bij de behandeling (..) een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Change Laserclinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Change Laserclinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien Change Laserclinic niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van Change Laserclinic beperkt tot het bedrag van de factuur. (..)

8.3

Change Laserclinic is niet aansprakelijk voor verbranding, huidbeschadiging, of welke huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).

8.4

Change Laserclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).”

1.5.

Op 30 september 2020 heeft [eiseres] opnieuw een laserbehandeling aan haar benen ondergaan. Zij is behandeld met de GentleLase apparatuur. Na deze behandeling is aan voorzijde van de benen een huidreactie/beschadiging opgetreden.

1.6.

Per e-mailbericht van 1 oktober 2020 heeft [eiseres] geklaagd over de behandeling op 30 september 2020. Zij bericht onder meer:

“(..) Er zijn diverse testen op mijn linker bovenbeen (voorzijde) met de Gentle laser uitgevoerd, waarbij jullie medewerker mij aangaf dat ik wel iets van warmte moest voelen; dit was niet het geval, waardoor jullie behandelaar de waardes omhoog heeft gezet tot stand 18. Ze gaf mij aan dat wanneer het niet pijnlijk aanvoelde, dit het advies was om te doen. Op deze manier zou ik eerder uitbehandeld zijn dan met een lagere stand/waarde. Tijdens deze testjes heb ik meerdere malen aangegeven dat mijn pijngrens erg hoog ligt en dat ik tijdens mijn eerdere behandelingen vrijwel geen pijn/warmte voelde. Ook na de eerdere behandelingen heb ik nooit klachten gehad. Na het testen is de behandeling gestart op mijn linkerbeen, dit was op dit moment niet pijnlijk. Eenmaal bij binnenkant dijbeen aangekomen werd het gevoeliger, wat ik heb aangegeven aan de behandelaar. De Gentlelaser is op dat moment teruggezet naar stand 16. Ik gaf na het terugzetten aan dat het gevoelig was. Na de voorzijde linkerbeen is de behandelaar doorgegaan met voorzijde rechterbeen. Ook hier was het draaglijk, maar een stuk gevoelig op de bovenbenen, wat ik wederom heb aangegeven. De behandeling van de achterzijde van de benen was daarentegen volledig pijnloos. Hier heb ik geen klachten en verbrande plekken.

Mijn benen vertonen aan de voorzijde op beide boven- en onderbeen heftige brandwonden van de behandeling, welke ook zeer pijnlijk zijn. Dat was gisteren na de behandeling snel zicht- en voelbaar. Ik heb op jullie aanraden enige tijd koelpacks op de verbrande delen gehouden, maar de pijn van de verbranding werd steeds heftiger. Jullie hebben een aloe vera gel op de (voor)benen gesmeerd, helaas is het hier niet door verbeterd. (..) De brandende pijn is inmiddels, na een nacht slapen, verminderd maar niet weg! De zichtbaarheid en (inmiddels) roodbruine gezwollen behandelplekken op mijn benen zijn niet verbeterd, maar juist heftiger geworden. (..)

Ik ben deze behandeling bij jullie gestart omdat ik vertrouwen had in jullie vakkennis, apparatuur en goed opgeleide specialisten. Jullie geven aan dat de behandelmethodes 100% pijnloos, aangenaam, erg veilig zijn en jullie behandelingen uitsluitend door een eigen team van huidtherapeuten en gediplomeerde specialisten uit worden gevoerd. Ik ben na mijn behandeling van gisteren erg teleurgesteld. (..)”

1.7.

Op 1 april 2021 heeft [eiseres] dermatoloog dhr. H.J.L. van Gerwen , verbonden aan het Bravis ziekenhuis, bezocht (hierna: de dermatoloog). De dermatoloog heeft een aantal vragen van [eiseres] op 7 april 2021 als volgt beantwoord:

“Vraag 1

Ik heb foto’s beoordeeld van de periode kort na de behandelingen en ik heb de huid van de benen ten tijde van het consult 1 april beoordeeld.

Na de laserbehandeling ontstonden er multipele plekken met roodheid en oppervlakkige blaartjes op de behandelde plekken, die tot oppervlakkige korstvorming leidden en na afvallen van de korsten bleef er een rest-hypopigmentatie zichtbaar van de behandelde plekken. De zogenoemde post-inflammatoire hyperpigmentaties zijn in de loop der tijd langzaam weggetrokken en vervaagd en ten tijde van het consult op 1 april 2021 waren er nog enkele vage hypopigmentaties aan het proximale deel van het dijbeen zichtbaar.

Vraag 2

Enige roodheid na een behandeling is normaal en deze trekt dan meestal in enkele uren weg. Het is vergelijkbaar met een lichte eerstegraads brandwond. Het is niet ongebruikelijk dat door de lasertherapeute een zo hoog mogelijke energie-instelling van de laser wordt gezocht om een zo optimaal resultaat te kunnen behalen. Daarbij kunnen soms wat in de roodheid enkele kleine blaartjes ontstaan, dan zit men op de grens tussen 1e en 2e graads brandwond. Een te hoge energie-instelling kan dan leiden tot een te sterke verbranding van de huid, vergelijkbaar met een 2e graads brandwond. Dan zijn er op alle behandelde plekken blaren zichtbaar, die na indrogen tot korstvorming leiden. In deze casus leidde de behandeling dus tot een 2e graads verbranding met blaarvorming, wat geen “normale reactie” genoemd mag worden, maar duidt op een te hoge energie-instelling van de laser, in ieder geval voor deze patiënte op dat moment.

Vraag 3

Ja, de verwachting is dat er volledig herstel optreedt. De rest-hypopigmentaties trekken meestal weg tussen de 3 en 12 maanden, en zijn ook bij patiënte al een heel eind verdwenen.

Vraag 4

Nee, er is geen blijvende schade aan de huid t.g.v. de behandeling.

Vraag 5

Nee, er zijn verder geen aanvullende onderzoeken nodig.

Vraag 6

Nee, er zijn geen aanvullende behandelingen nodig, voor volledig herstel.

Vraag 7

Er is nu nog een geringe vage hypopigmentatie op het dijbeen zichtbaar, maar de verwachting is, dat het helemaal herstelt. (..)

1.8.

De gemachtigde van [eiseres] heeft Change Laserclinic per brief van 8 februari 2021 en 17 februari 2021 aansprakelijk gesteld voor de door [eiseres] geleden schade ten gevolge van de behandeling op 30 september 2020. Change Laserclinic heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen.

1.9.

[naam 2] , de behandelaar van [eiseres] op 30 september 2020, heeft naar aanleiding van vragen van Change Laserclinic over de behandeling op 22 september 2021 per e-mail het volgende verklaard:

“(..) – Is deze behandeling naar jouw inzichten goed en naar tevreden verlopen?

Ja zeker, ik heb zoals altijd test shots gezet en voor mevrouw voelde het goed waardoor we de behandeling zijn gestart.

– Had mevrouw [eiseres] tijdens de behandeling pijnklachten?

Nee, het was af en toe een beetje gevoelig, maar geen pijnklachten gehad. De huid reactie zit aan de voorzijde en die hebben we als eerste gedaan. Als mevrouw pijn klachten had gehad hadden we de achterkant niet gedaan.

– Was er voor jou of voor mevrouw [eiseres] reden om de behandeling tussentijds te staken?

Nee, dat is totaal niet ter sprake gekomen. We hadden tijdens de behandeling een gezellig gesprek. (..)”

Verzoek

 1. [eiseres] verzoekt de kantonrechter, na wijziging van het verzoek, te bepalen dat:

1) Change Laserclinic aansprakelijk is voor (de gevolgen van) de op 30 september 2020 door [eiseres] bij Change Laserclinic ondergane laserbehandeling, en gehouden is tot volledige vergoeding van de daardoor veroorzaakte materiële en immateriële schade;

2) de kosten als bedoeld in artikel 1019aa lid 1 Rv worden begroot op € 6.014,00 en aan [eiseres] worden toegewezen.

 1. Aan dit verzoek legt [eiseres] – kort gezegd – ten grondslag dat zij op 30 september 2020 bij Change Laserclinic een laserbehandeling heeft ondergaan, als gevolg waarvan zij ernstige tweedegraads brandwonden aan beide benen heeft opgelopen. De brandwonden zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan doordat de behandelaar de behandeling op een (veel te) hoge laserstand (stand 18) heeft uitgevoerd. Dit behoort niet tot de normale risico’s van de behandeling. Change Laserclinic heeft niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam behandelaar mag worden verwacht en is daarom op grond van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk voor de door [eiseres] als gevolg van deze behandeling geleden materiele en immateriële schade. [eiseres] heeft maanden lang last gehad van pijnlijke en gevoelige benen en bijna een jaar rondgelopen met ontsieringen (witte pigmentatievlekken). Indien ze wist wat de gevolgen zouden (kunnen) zijn had ze de behandeling nooit uit laten voeren. Voor zover in de algemene voorwaarden van Change Laserclinic aansprakelijkheid is uitgesloten, is dat onredelijk bewarend.

Verweer

 1. Change Laserclinic concludeert tot afwijzing van het verzoek en voert daartoe, kort gezegd, het navolgende aan. Allereerst voert Change Laserclinic aan dat het verzoek zich niet leent voor een deelgeschil, nu het doel van een deelgeschilprocedure is dat partijen verder kunnen met buitengerechtelijke onderhandelingen en voor Change Laserclinic, ook wanneer geoordeeld zal worden dat zij aansprakelijk is, geen aanleiding bestaat om in onderhandeling te gaan en een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Change Laserclinic betwist dat de laserbehandeling niet goed is uitgevoerd. [eiseres] heeft meermaals zonder problemen een behandeling met de GentleLase ondergaan en zij heeft tijdens de behandeling op 30 september 2020 geen melding gemaakt van pijn of ander ongemak. [eiseres] is behandeld met laserstand 10, hetgeen lager is dan zij op basis van haar huidtype zou moeten kunnen verdragen. De huidreactie die is opgetreden is dan ook in dit geval een niet te verwachten complicatie geweest. De reactie komt overigens vaker voor en behoort tot het normale risico van de behandeling. [eiseres] is hier bij het intakegesprek op 16 februari 2018 en middels een per e-mail bij elke afspraakbevestiging verzonden informatieformulier ook op gewezen.
 1. Waar nodig voor de te nemen beslissing zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen en verweren van partijen.

Beoordeling

Ontvankelijkheid verzoek

 1. De eerste vraag die beantwoord dient te worden is of het verzoek, mede gelet op het door Change Laserclinic gevoerde verweer, zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure als bedoeld in artikelen 1019w-1019cc Rv.
 1. Doel van de deelgeschilprocedure is de vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade. De deelgeschilprocedure biedt betrokkenen de mogelijkheid om bij een geschil voor letsel- en overlijdensschade in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase de rechter in te schakelen, waardoor partijen een extra instrument in handen krijgen ter doorbreking van een impasse in de buitengerechtelijke onderhandelingen (Kamerstukken II, 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 2). Gezien de ratio om buitengerechtelijke onderhandelingen te bevorderen, dient de rechter te beoordelen of de verzochte beslissing voldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. De investering in tijd, geld en moeite moet worden afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren (Kamerstukken II 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 18).
 1. Het standpunt van Change Laserclinic dat het verzoek niet geschikt is voor behandeling in deelgeschil ziet met name op een betwisting van de aansprakelijkheid. Dat tussen partijen een impasse bestaat over de aansprakelijkheid is duidelijk. De omstandigheid dat Change Laserclinic van meet af aan aansprakelijkheid van de hand heeft gewezen is echter onvoldoende voor het oordeel dat het geschil niet geschikt is voor behandeling in deelgeschil. De aansprakelijkheidsvraag betreft immers een geschil aan het begin van de buitengerechtelijke onderhandelingen en een oordeel van de kantonrechter over de aansprakelijkheidsvraag zou kunnen bijdragen aan de beëindiging van het geschil tussen partijen. Dat over wezenlijke andere geschilpunten (ook) geen overeenstemming kan worden bereikt is niet gebleken. Door Change Laserclinic is immers niet, althans onvoldoende, weersproken dat [eiseres] (als gevolg van de behandeling) letsel, bestaande uit een huidreactie/beschadiging, heeft opgelopen en de omvang van de door [eiseres] gestelde schade is nog geen enkele keer aan bod gekomen.
 1. Ook de bewering van Change Laserclinic dat, zelfs na een oordeel over de aansprakelijkheid, geen aanleiding bestaat om een vaststellingsovereenkomst te sluiten maakt nog niet dat het verzoek zich niet leent voor behandeling in deelgeschil. Zou deze stelling reeds tot gevolg hebben dat [eiseres] niet in haar verzoek wordt ontvangen, dan zou dit in elk deelgeschil door verwerende partij met succes kunnen worden opgeworpen, hetgeen niet in overeenstemming is met het door de wetgever beoogde ruime toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure. Bovendien strookt deze stelling niet met de overgelegde correspondentie van 13 februari 2021 en 24 mei 2021 waar door Change Laserclinic een financiële compensatie van € 1.499,00 (terugbetaling van het gehele laserpakket) tegen finale kwijting is aangeboden. Dit is aan te merken als (een begin van) onderhandeling en geeft er geen blijk van dat een vaststellingsovereenkomst niet tot de mogelijkheden behoort.
 1. Gezien het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek zich leent voor behandeling in deelgeschil. Dit betekent dat [eiseres] ontvankelijk is in haar verzoek.

Inhoudelijke beoordeling

 1. De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden is of Change Laserclinic tekortgeschoten is in haar verplichtingen en aansprakelijk is voor de door [eiseres] als gevolg van de op 30 september 2020 ondergane laserbehandeling geleden schade.
 1. Vooropgesteld wordt dat, nu de overeenkomst tussen partijen niet als geneeskundige behandelingsovereenkomst kan worden gekwalificeerd, het toetsingskader voor aansprakelijkheid is of Change Laserclinic als goed opdrachtnemer in de zin van artikel 7:401 BW heeft gehandeld. Van belang is of Change Laserclinic bij de behandeling van [eiseres] de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht, waarbij zowel de wijze waarop Change Laserclinic haar behandeling aanprijst als de gevolgen van de behandeling een rol spelen (zie ECLI:NL:RBAMS:2019:9004).
 1. Partijen twisten over de vraag of de behandeling van 30 september 2020 onjuist is uitgevoerd en tot tweedegraads brandwonden heeft geleid, alsmede over de vraag of de na de behandeling opgetreden huidreactie/beschadiging tot het normale risico van de behandeling behoort.
 1. Ten aanzien van de gevolgen van de behandeling geldt het volgende. [eiseres] heeft ter onderbouwing van de stelling dat zij als gevolg van de op 30 september 2020 ondergane behandeling tweedegraads brandwonden heeft opgelopen verwezen naar de door haar in oktober 2020 t/m februari 2021 gemaakte foto’s, de met Change Laserclinic gevoerde correspondentie en de bevindingen van de dermatoloog Van Gerwen. Op de foto’s is duidelijk te zien dat direct na de behandeling rode vlekken op de boven- en onderbenen zijn ontstaan, die na korstvorming omstreeks eind oktober 2020 in witte pigmentatievlekken zijn veranderd, welke vlekken blijkens de foto’s tot in ieder geval 18 februari 2021 aanwezig zijn geweest. De door [eiseres] ingeschakelde dermatoloog komt op basis van deze foto’s en een op 1 april 2021 uitgevoerd huidonderzoek tot de conclusie dat de behandeling tot tweedegraads brandwonden heeft geleid: “Een te hoge energie-instelling kan dan leiden tot een te sterke verbranding van de huid, vergelijkbaar met een 2e graads brandwond. Dan zijn er op alle behandelde plekken blaren zichtbaar, die na indrogen tot korstvorming leiden. In deze casus leidde de behandeling dus tot een 2e graads verbranding met blaarvorming, wat geen “normale reactie” genoemd mag worden, maar duidt op een te hoge energie-instelling van de laser, in ieder geval voor deze patiënte op dat moment (..)” (zie 1.7).
 1. De kantonrechter is van oordeel dat [eiseres] hiermee voldoende heeft onderbouwd dat de behandeling van 30 september 2020 tot tweedegraads brandwonden heeft geleid. Het ligt dan ook op de weg van Change Laserclinic om deze stelling, alsmede de conclusie van de dermatoloog op dit punt, voldoende te weerleggen en het tegendeel aannemelijk te maken. Change Laserclinic heeft over de gevolgen van de behandeling (enkel) aangevoerd dat sprake is van een eerstegraads, en dus niet een tweedegraads, verbranding omdat op de foto’s geen blaren te zien zijn. Dit is onvoldoende om de ondubbelzinnige conclusie van de dermatoloog dat sprake was van tweedegraads verbrandingen met blaarvorming in twijfel te trekken. Een dermatoloog is immers bij uitstek geschikt om hierover een oordeel te geven en hij heeft de situatie niet alleen aan de hand van foto’s, maar ook aan de hand van de staat van de huid op 1 april 2021, toen nog enkele witte pigmentatievlekken zichtbaar waren, beoordeeld.
 1. Aan het (ter zitting) gedane aanbod van Change Laserclinic om een andere deskundige de huidreactie/beschadiging te laten beoordelen zal voorbij worden gegaan. De kantonrechter is van oordeel dat dit aanbod te laat is gedaan, nu de verklaring van de dermatoloog al bij brief van 19 mei 2021 aan Change Laserclinic is gestuurd, en in dit stadium van het proces dus reeds van Change Laserclinic had mogen worden verwacht eventuele verklaringen die haar verweer ondersteunen over te leggen. Dit geldt te meer nu Change Laserclinic te kennen heeft gegeven dat het lastig zal zijn om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren nu inmiddels meer dan een jaar na de behandeling is verstreken en de huid zelf geen uitsluitsel meer geeft op de vraag of sprake was van een eerste- of tweedegraadsverbranding.
 1. Uit de verklaring van de dermatoloog volgt dat deze huidreactie niet te kwalificeren is als “niet te verwachten complicatie” en evenmin als een reactie die behoort tot het normale risico van de behandeling, maar duidt op een te hoge energie-instelling van de laser (zie 1.7). Het behoort tot de verantwoordelijkheid van Change Laserclinic om een juiste energie-instelling te hanteren.
 1. Dit betekent dat Change Laserclinic tekortgeschoten is in haar verplichtingen door [eiseres] op 30 september 2020 zodanig te behandelen dat zij tweedegraads brandwonden heeft opgelopen, welke tekortkoming haar kan worden toegerekend. Dat de huid van [eiseres] thans volledig is hersteld doet aan deze tekortkoming niet af. [eiseres] heeft op voorhand ingestemd met normale, te verwachten risico’s van de behandeling maar niet met deze tekortkoming. Change Laserclinic is dan ook aansprakelijk voor de door [eiseres] als gevolg van deze behandeling geleden schade.
 1. Voor zover Change Laserclinic een beroep doet op de exoneratie van aansprakelijkheid in artikel 8 van haar algemene voorwaarden (zie 1.4) wordt overwogen dat [eiseres] op grond van het bepaalde in artikel 6:233 aanhef en sub a jo. artikel 6:237 aanhef en sub f BW een beroep op vernietigbaarheid van deze voorwaarden toekomt. Krachtens deze bepalingen wordt iedere uitsluiting van aansprakelijkheid jegens een consument vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Change Laserclinic moet daar tegenover aantonen dat de exoneratie gerechtvaardigd is. Dat heeft zij niet gedaan.
 1. De slotsom is dat het eerste verzoek van [eiseres] wordt toegewezen, voor zover dit ziet op de aansprakelijkheid van Change Laserclinic voor de door [eiseres] als gevolg van de op 30 september 2020 ondergane laserbehandeling geleden schade. Voor de kantonrechter staat gelet op de opgetreden huidreactie/beschadiging vast dat [eiseres] (enige) schade heeft geleden. Ook volgt uit het voorgaande dat [eiseres] zelf geen schuld daaraan heeft en dat de aansprakelijkheid van Change Laserclinic niet rechtsgeldig is uitgesloten/beperkt.

Kosten deelgeschil

 1. Ingevolge het bepaalde in artikel 1019aa Rv dient de kantonrechter de kosten te begroten die [eiseres] heeft moeten maken in verband met de behandeling van het deelgeschil. De kantonrechter dient daarbij de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets te hanteren: het dient redelijk te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn.
 1. De gemachtigde van [eiseres] stelt in totaal 17,5 uren aan de (voorbereiding van de) zaak te hebben besteed: 5 uren voor het opstellen van het verzoekschrift, 4 uren voor het opstellen van de pleitnota, 1 uur voor het bijwonen van de zitting, 5 uren reistijd, 1 uur voor correspondentie en 1,5 uur voor overleg met [eiseres] . Gelet op het uurtarief van

€ 280,00 komt dit neer op een bedrag van € 4.900,00 excl. btw.

 1. Change Laserclinic heeft aangevoerd dat voor het verzoekschrift en de pleitnota, gelet op de complexiteit van de zaak en de omvang van deze stukken, teveel uren in rekening zijn gebracht. Volgens Change Laserclinic is maximaal 12,5 uur redelijk.
 1. De kantonrechter is met Change Laserclinic van oordeel dat de voor het verzoekschrift en de pleitnota in rekening gebrachte uren aan de hoge kant zijn. Aangezien het hier gaat om een beperkt en overzichtelijk deelgeschil, waarbij het alleen gaat over de vraag of Change Laserclinic aansprakelijk is voor de (gevolgen van de) op 30 september 2020 ondergane laserbehandeling, worden de redelijke kosten begroot op 14 uur x het uurtarief van € 280,00. Vermeerderd met het griffierecht van € 85,00 en de btw komt dit neer op een bedrag van € 4.828,20. Nu geoordeeld is dat Change Laserclinic aansprakelijk is voor de schade van [eiseres] , zal de kantonrechter Change Laserclinic veroordelen tot betaling van dit bedrag.
 1. [eiseres] heeft niet verzocht om deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en de kantonrechter ziet ook geen aanleiding om dat ambtshalve te doen (artikel 288 Rv).

BESLISSING

De kantonrechter:

bepaalt dat Change Laserclinic aansprakelijk is voor de door [eiseres] als gevolg van de bij haar op 30 september 2020 ondergane laserbehandeling geleden schade, en gehouden is tot volledige vergoeding daarvan;

begroot de kosten van dit deelgeschil op € 4.828,20 incl. btw, en veroordeelt Change Laserclinic om deze kosten aan [eiseres] te betalen;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. van Walraven, kantonrechter, en op 21 oktober 2021 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey