Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: Gemeente schond de zorgplicht niet bij val van brandweerbevelvoerder
  • Rechtbank Gelderland
  • ECLI:NL:RBGEL:2019:215

Eiser is al jaren werkzaam bij de vrijwillige brandweer onder meer als bevelvoerder. Bij -16 graden is hij tijdens een uitruk uitgegleden over ijs. Hij eist vergoeding van schade voor zover die niet wordt vergoed door de ongevallenverzekering van de gemeente. Er is geen voorschrift aan te wijzen op grond… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: Bij training nekklem niet onrechtmatig, voldaan aan zorgplicht en geen causaliteit
  • Centrale Raad van Beroep
  • ECLI:NL:CRVB:2018:3848

Bij een nekklem i.v.m. een weerbaarheidstraining liep de ambtenaar letsel op. Het voorval werd aangemerkt als dienstongeval. De kosten van geneeskundige behandeling en verzorging werden vergoed. Het ligt op de weg van de ambtenaar om aannemelijk te maken dat schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden door feiten… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: bestuursrecht sluit ook voor immateriële schadevergoeding aan bij civiel recht
  • Centrale Raad van Beroep
  • ECLI:NL:CRVB:2017:2189

De Raad wijst de kosten ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht toe daar UWV het beroep intrekt. De bestuursrechter is bevoegd een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de belanghebbende lijdt als gevolg van een onrechtmatig besluit. Volgens vaste rechtspraak moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het civielrechtelijke… Lees verder →

1
Rb: verjaring vordering PTSS Srebrenica
  • Rechtbank Den Haag
  • ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7184

De Rb. onderschrijft het standpunt van de Minister van Defensie dat eiser voor 12 februari 2002 bekend was met de schade en de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon en dat eiser voor die datum zijn aanspraak aan verweerder bekend had kunnen en ook had moeten maken. Aan het betoog van eiser dat… Lees verder →

1
ABRS: Ook zonder alcoholgebruik en rijproef kan rijbewijs ongeldig worden verklaard
  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2013:CA2093

De Regeling eisen geschiktheid 2000 bevat verschillende geschiktheidseisen voor het besturen van motorrijtuigen. Deze eisen zijn niet gekoppeld aan het zich al dan niet hebben voorgedaan van aan alcohol gerelateerde feiten of andere rechtstreeks de rijvaardigheid of het verkeersgedrag betreffende omstandigheden. Voor het kunnen vergen dat betrokkene zich aan een… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey