Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Onnodig en onterecht ingesteld, in deelgeschil geen plaats voor bewijslevering
  • Rechtbank Amsterdam
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:9843

Een kind is gevallen, de ouders vermoeden dat het achter een bal aanging en daarbij op steigeronderdelen ten val is gekomen. Op basis van de thans beschikbare, beperkte gegevens kan niet worden geoordeeld dat het kind ten val is gekomen als gevolg van een door de leverancier van de steigerdelen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Uitvoerige instructie is nodig, geen kostenvergoeding
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2018:8901

De kantonrechter is van oordeel dat van een deelgeschil sprake is. Voldoende daartoe is dat de vaststelling van de aansprakelijkheid een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Tussen partijen is niet in geschil dat verzoekster “in de uitoefening van haar werkzaamheden” is gevallen en dat die val… Lees verder →

1
HR: doorbreking rechtsmiddelenverbod in deelgeschil
  • ECLI:NL:HR:2014:943

In een deelgeschilprocedure kan het wettelijk rechtsmiddelenverbod van art. 1019bb Rv worden doorbroken indien de rechter buiten het toepassingsgebied van de deelgeschilprocedure is getreden, deze ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, dan wel bij de behandeling van de zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd dat van een eerlijke en… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey