Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: collectieve actie FNV tegen werkgever wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen afgewezen
  • Hof Arnhem-Leeuwarden
  • ECLI:NL:GHARL:2019:2624

FNV heeft collectieve actie (ex art 3:305a BW) tegen werkgever (producent van koperwikkeldraad) ingesteld namens een aantal werknemers. FNV vordert o.m. verklaring voor recht dat werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door haar werknemers bloot te stellen aan arbeidsomstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en aansprakelijk is voor de schade… Lees verder →

Vaknieuws
Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer
  • overheid.nl

Langdurige en kostbare procedures zijn binnenkort verleden tijd, wanneer consumenten of bedrijven de schade van een slecht product of gebrekkige dienstverlening vergoed willen krijgen, aldus de overheid. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks voor een groep gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding van massaschade vorderen. Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-4 Collectieve schadevergoedingsactie in zicht
  • PIV-bulletin
  • Prof. mr. A.L.M. Keirse

De roep om een collectieve schadevergoedingsactie wordt luid gehoord en is brandend actueel. Er is een nieuw Nederlands wetsvoorstel in wording dat de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk maakt. Kort na het ter perse gaan van dit PIV Bulletin heeft de Raad van State naar verwachting advies… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey