Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Save the Date – De Letselschade Raadsdag vindt plaats op 23 november in Amersfoort
  • Letselschade Raad, Stichting Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad organiseert op 23 november 2023 weer De Letselschade Raadsdag! De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang. Zodra mogelijk informeren wij u hierover. Zeker is, dat wij het 25-jarig bestaan van De Letselschade Raad niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Graag begroeten wij u, als professionals… Lees verder →

Vaknieuws
Persbericht: Chris Breedveld nieuwe voorzitter De Letselschade Raad
  • Letselschade Raad

De Letselschade Raad (DLR) heeft per 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter: Chris Breedveld. De huidige voorzitter, Tjibbe Joustra, legt zijn functie neer wegens het aflopen van de statutaire zittingstermijn. De positie van voorzitter DLR is een (toezichthoudende) nevenfunctie. Chris Breedveld zal deze positie vervullen naast zijn reguliere werk als… Lees verder →

Vaknieuws
Loketfunctie De Letselschade Raad per 1 december 2021 naar Slachtofferhulp Nederland
  • Letselschade Raad

Per 1 december 2021 is de loketfunctie van De Letselschade Raad (DLR) worden overgeheveld naar Slachtofferhulp Nederland (SHN). Het bestuur van DLR heeft hiertoe besloten in aansluiting op de reeds in 2018 doorgevoerde wijziging van activiteiten van DLR: deze werden vanaf toen met name op de professionele dienstverleners in de… Lees verder →

Vaknieuws
Letselschade Richtlijnen geïndexeerd
  • Letselschade Raad

In december 2020 heeft De Letselschade Raad wederom gekeken of en zo ja, welke Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Dit keer bleek dat noodzakelijk te zijn voor de Richtlijnen Studievertraging, Huishoudelijke Hulp, Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding en voor de Richtlijn Zelfwerkzaamheid. Voor de Richtlijnen Licht Letsel en Kilometervergoeding bleek indexering per 1… Lees verder →

Vaknieuws
Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade uitgebreid en geactualiseerd
  • Letselschade Raad

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade is geactualiseerd. De veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke richtlijn zijn: 1. WNU tabel (bestaand) is geactualiseerd voor twee-ouder gezinnen waarvan één ouder overlijdt (5 jaar na vaststelling). 2. WNU tabellen zijn uitgebreid (dus nieuw) naar de volgende situaties: 1. Gezinnen met twee volwassenen, waarvan… Lees verder →

Vaknieuws
Symposium Zorgschade: ‘Letselschadeslachtoffer door verschraling zorgstelsel meer aangewezen op civiele aansprakelijkheid’
  • Assurantie Magazine, Letselschade Raad
  • Paul de Kuyper

Bij zorgschades worden letselschadeslachtoffers soms van het kastje van de verzekeraar naar de muur van de overheid gestuurd. Dat stelde onderzoeker Melissa de Groot van de Erasmus School of Law tijdens het symposium Zorgschade van De Letselschade Raad. Om de twee zorgroutes beter op elkaar te laten aansluiten, opperde ze… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad werkt aan GOMA 2.0
  • Letselschade Raad

De Letselschade Raad werkt aan actualisering van de GOMA. De herziening van de GOMA moet leiden tot een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims. De Permanente Commissie… Lees verder →

1
Hof: BGK: no-cure-no-pay-honorarium geen redelijke kosten ex art 6:96 BW, ook al was keuze voor no-cure-no-pay redelijk
  • Nieuwsbrief Personenschade
  • Hof Amsterdam

Benadeelde en belangenbehartiger hebben in een medische aansprakelijkheidszaak een no cure no pay schaderegelingsovereenkomst gesloten. Partijen zijn overeengekomen dat het honorarium van belangenbehartiger 15% bedraagt van het schadebedrag. Belangenbehartiger heeft € 33.750 (15% van € 225.000) als honorarium ontvangen. Verzekeraar heeft € 20.000 vergoed; benadeelde vordert het restant. Het hof… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey