Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Verlof voor tussentijds beroep tegen beschikking deelgeschilprocedure
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2023:8687

In een deelgeschilprocedure wordt de WAM-verzekeraar voor 65% aansprakelijk bevonden voor een verkeersongeval. De verzekeraar is het niet met dit oordeel eens, en vraagt de rechtbank in de bodemprocedure haar verlof te verlenen om tussentijds beroep in te stellen tegen de beschikking. In de Memorie van Toelichting bij de Wet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb. wijst verzoek om tussentijds hoger beroep in te mogen stellen af
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • ECLI:NL:RBOBR:2023:1835

Gedaagde in de bodemprocedure vraagt verlof om tussentijds hoger beroep te mogen instellen tegen een eerdere deelgeschilbeschikking. De bodemrechter wijst het verzoek af. Uitgangspunt van de wet is dat tegen een deelgeschilbeschikking geen hogere voorziening openstaat. Een uitzondering daarop vormt de beschikking waarin de rechter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey