Rb: BGK: 50% uurtarief voor eenvoudige werkzaamheden, schatting 1/3 specialistische werkzaamheden en 2/3 andere werkzaamheden in niet complexe zaak

Samenvatting:

Door verzekeraar is voorschot van € 3500,- aan BGK betaald. Benadeelde vordert aanvullend € 1.801,96 tegen een uurtarief van € 290,-. De rechtbank oordeelt dat verzekeraar terecht aanvoert dat in de declaratie geen onderscheid is gemaakt in het soort werkzaamheden en dat ook voor reistijd – kennelijk- een uurtarief van € 290,-¬ wordt gehanteerd. Redelijkerwijs verwacht mocht worden dat de werkzaamheden in tenminste twee categorieën waren gesplitst, waarbij voorts de reistijd onder het lage tarief zou vallen. Gezien de over en weer gestuurde brieven en e-mails wordt geschat dat in redelijkheid één derde van de werkzaamheden of de voorbereiding daarvan door de (ervaren) advocaat zelf diende te worden uitgevoerd en twee derde van de uren ziet op werkzaamheden die een medewerker of administratieve kracht had kunnen doen, dan wel dat deze tijd reistijd betrof. Het tarief dat daarvoor wordt gehanteerd bedraagt de helft van het uurtarief van de advocaat.

Vonnis Rechtbank 26 april 2021

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey