Rb: deelgeschilprocedure niet bedoel als incassoprocedure BGK, misbruik van procesrecht

Samenvatting:

In deelgeschilprocedure wordt vergoeding van BGK gevorderd. 1. De kantonrechter overweegt dat verzekeraar vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt dat zij zal bevoorschotten op de BGK, maar dat de definitieve beoordeling van deze kosten pas wordt gemaakt bij het tot stand komen van een eindregeling. Bovendien heeft verzekeraar nog een bedrag van € 1.000,00 betaald als voorschot op de BGK. Hieruit volgt dat een beslissing op het verzoek niet zal bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. 2. Voorts wordt overwogen dat het verzoekschrift enkel is gericht op vergoeding van de BGK. Er is al met al sprake van een incassoprocedure waarvoor de deelgeschilprocedure niet is bedoeld. Door de deelgeschilprocedure niettemin op deze wijze te benutten, maakt de belangenbehartiger misbruik van procesrecht. 3. Deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld, geen begroting van kosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey