Rb: geen zwaarwegende bezwaren tegen psychiatrisch rapport op gezamenlijk verzoek, ook zonder ongeval geen verdienvermogen

Samenvatting:

Ongeval 2005, destijds 11-jarige jongen. Discussie over inkomen en zelfstandig functioneren zonder ongeval. 1. Bezwaar van verzoeker tegen op gezamenlijk verzoek opgesteld rapport van psychiater afgewezen; geen zwaarwegende bezwaren. 2. De rechtbank oordeelt dat verzekeraar zich op basis van dit rapport het standpunt mocht stellen dat verzoeker ook zonder ongeval geen verdienvermogen had gehad. 3. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij zonder ongeval zelfstandig kon functioneren. Nu sprake is van voldoende tegenbewijs rust het bewijsrisico (weer) op verzoeker. 4. Verzoek om nieuw onderzoek door psychiater afgewezen. Nu verzoeker geen zwaarwegende argumenten heeft aangevoerd tegen het eerdere psychiatrisch rapport is er geen reden dit terzijde te schuiven. 5. Kosten deelgeschil: € 5113,74.

Beschikking deelgeschil d.d. 1oktober 2020 Rechtbank Noord-Holland

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey