Rb: maximaal verzekerde som aansprakelijkheidsverzekeraar bereikt, veroorzakers zelf schadeplichtig

Samenvatting:

Verhaal zorgverzekeraar op aansprakelijke partijen, die voor het voorval strafrechtelijk veroordeeld zijn wegens toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Slachtoffer heeft dwarslaesie opgelopen door afbreken balustrade. Maximaal verzekerde som van aansprakelijkheidsverzekering is bereikt. Artikel 7:962 lid 1 BW, subrogatie. 1. De rechtbank acht gedaagden aansprakelijk. 2 AVB-verzekeraar is in vrijwaring opgeroepen. Verzekeraar stelt dat zij aan gedaagde niets verschuldigd is omdat zij aan en ten behoeve van het slachtoffer reeds uitkeringen heeft gedaan waarbij de verzekerde som van € 1.250.000,00 is bereikt. Vordering afgewezen.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey