Rb: voorlopig deskundigenbericht: verzoeker moet volledige medische en procesdossier (inclusief huisartsenjournaal) overleggen aan deskundige

Samenvatting:

De rechtbank beveelt een onderzoek door deskundige ter beantwoording van in tussenbeschikking opgenomen vragen. De rechtbank bepaalt dat verzoeker het procesdossier in afschrift aan de deskundige dient te doen toekomen. De rechtbank bepaalt voorts dat verzoeker het volledige medische en procesdossier, inclusief complete medicatielijst vanaf 2014 en het huisartsenjournaal vanaf 2012 en het letselschadedossier van de verzekeraar aan de deskundige ter aan de deskundige over moet leggen, evenals eventueel nog nader door de deskundige verzochte gegevens.

Beschikking Zeeland West-Brabant 15 december 2021

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey