Rechtbank: boomeigenaar niet aansprakelijk voor letsel door afgebroken boomtak.

Samenvatting:

Tijdens een wandeling heeft eiser een tak van een boom die afbrak op zich gekregen, als gevolg waarvan eiser letsel heeft opgelopen. De boom stond op het landgoed van X. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat X aansprakelijk is voor de door haar geleden en nog te lijden schade.

De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat een tak van een boom op het hoofd van eiser is gevallen, niet zonder meer tot de conclusie leidt dat er sprake is van een onrechtmatig nalaten van X. De vraag moet worden beantwoord of X alle maatregelen heeft getroffen die van haar als zorgvuldig handelend eigenaar redelijkerwijs mocht worden verlangd. Volgens de rechtbank heeft X gemotiveerd betwist dat zij niet althans onvoldoende aan haar onderhouds- en controleverplichting zou hebben voldaan. De conclusie is dan ook dat eiser haar schade zelf moet dragen.

Tijdens een wandeling heeft eiser een tak van een boom die afbrak op zich gekregen, als gevolg waarvan eiser letsel heeft opgelopen. De boom stond op het landgoed van X. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat X aansprakelijk is voor de door haar geleden en nog te lijden schade.

De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat een tak van een boom op het hoofd van eiser is gevallen, niet zonder meer tot de conclusie leidt dat er sprake is van een onrechtmatig nalaten van X. De vraag moet worden beantwoord of X alle maatregelen heeft getroffen die van haar als zorgvuldig handelend eigenaar redelijkerwijs mocht worden verlangd. Volgens de rechtbank heeft X gemotiveerd betwist dat zij niet althans onvoldoende aan haar onderhouds- en controleverplichting zou hebben voldaan. De conclusie is dan ook dat eiser haar schade zelf moet dragen.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey