Bronnen

Vacatures

1
Rb, deelgeschil: ongeval linksaffer-inhaler: aansprakelijkheid afgewezen, kosten afgewezen
  • Rechtbank Assen

Ongeval tussen quad die linksaf inrit insloeg (verzoeker) en links inhalende auto. Automobilist betwist dat quad richtingaanwijzer aan had. De rechtbank oordeelt dat er naast de verklaring van verzoeker zelf geen aanvullend bewijs is overgelegd die de lezing van verzoeker ondersteunt, zodat de door verzoeker gestelde feitelijke toedracht niet is… Lees verder →

1
Rb, Deelgeschil: Afwijzing verzoek omdat het zich inhoudelijk richt tegen de verzekeraar van verweerster, maar verweerster is de formele procespartij
  • Rechtbank Assen
  • BW9053

Verzoeker stelt dat hij met de verzekeraar van verweerster geen overeenstemming bereikt over de aansprakelijkheid voor zijn schade. In het verzoekschrift zijn geen concrete feiten en/of omstandigheden gesteld, waaruit volgt dat de verzochte beslissing kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. De rechtbank stelt dat de omstandigheid dat niet… Lees verder →

1
Deelgeschil: Verzoekster niet-ontvankelijk omdat in wat zij stelt een wezenlijk element mist
  • Rechtbank Assen
  • BR0730

De verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend voor de (eventuele) schade van verzoekster. Er zijn voorschotten betaald, maar de verzekeraar meent dat zij inmiddels ruimschoots aan haar schadevergoedingsverplichting heeft voldaan. De verzekeraar betwist gemotiveerd dat sprake is van een causaal verband tussen de aanrijding en de (thans) geuite klachten. De verzekeraar wil… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek om benoeming verzekeringsarts en arbeidsdeskundige afgewezen
  • Rechtbank Assen
  • BT1641

Partijen verschillen van mening over het causaal verband en de verlate diagnose darmperforatie. Benadeelde verzoekt om benoeming verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. De rechtbank oordeelt dat zonder nadere toelichting, die verzoekster niet geeft, niet valt te begrijpen hoe benoeming van de deskundigen kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek om benoeming verzekeringsarts en arbeidsdeskundige afgewezen
  • Rechtbank Assen
  • BT1641

Partijen verschillen van mening over het causaal verband en de verlate diagnose darmperforatie. Benadeelde verzoekt om benoeming verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. De rechtbank oordeelt dat zonder nadere toelichting, die verzoekster niet geeft, niet valt te begrijpen hoe benoeming van de deskundigen kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey