Rb (kort geding): whiplash, causaal verband klachten en laag energetische botsing niet aangetoond

Samenvatting:

Whiplash. 1. Voorschot van € 25.000,- in kort geding afgewezen. 2. Stelplicht causaal verband rust op eiser. 3. Hoewel de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet om te twijfelen aan de door eiser ervaren klachten, is niet zonder meer aannemelijk dat deze klachten te herleiden zijn tot de aanrijding. Gelet op de geringe impact van de aanrijding kan er niet zonder meer van worden uitgegaan dat de aanrijding de oorzaak is van alle klachten. Weliswaar heeft eiser de uitkomsten van het delta-v onderzoek betwist, maar hij heeft daar geen eigen onderzoek tegenover gesteld. 4. Het standpunt van (de advocaat van) eiser om zijn medewerking aan een expertise afhankelijk te maken van de betaling van een voorschot draagt niet bij aan een constructieve afwikkeling en is daarmee ook niet in zijn belang. In de gegeven omstandigheden waarin het causaal verband niet direct voor de hand ligt, dient de causaliteit nu eenmaal nader te worden onderzocht. Bij gebrek aan een medisch deskundig oordeel is de voorzieningenrechter van oordeel dat het niet verantwoord is om causaal verband aan te nemen.

Vonnis Kort Geding 22-1-2020

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey