Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: geen WAM-verjaring, want geen ondubbelzinnige reactie van verzekeraar, geen rechtsverwerking
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2022:2368

WAM-verzekeraar beroept zich op verjaring van de vordering van eiseres (ongeval 2009). Aan de orde is de vraag in hoeverre de verjaring is gestuit door onderhandelingen. 1. De rechtbank overweegt dat In de rechtspraak de grens wat (nog) als “een onderhandeling” tussen verzekeraar en benadeelde kan worden aangemerkt om de… Lees verder →

1
Hof: geen verjaring vordering na langdurig huiselijk geweld vanwege daardoor ontstane psychische toestand
  • Hof Den Bosch
  • ECLI:NL:GHSHE:2015:1690

Stiefdochter is – evenals haar moeder en zusje -i n periode 1999-2003 ernstig en stelselmatig mishandeld door haar stiefvader. In 2005 is stiefvader hiervoor veroordeeld; in 2008 heeft stiefdochter hem aansprakelijk gesteld. Het hof verwerpt het beroep op verjaring. Het hof komt tot het oordeel dat de verjaringstermijn pas is… Lees verder →

1
Hof: geen doorstuiting verjaring ex art. 10 lid 4 WAM bij mishandeling na verkeersruzie
  • Hof Den Bosch
  • ECLI:NL:GHSHE:2014:5337

Hof Den Bosch | 16 december 2014 | ECLI:NL:GHSHE:2014:5337 | HD 200.112.901_01 Mishandeling na verkeersruzie in 2003. Vordering op WAM-verzekeraar verjaard? In 2005 is benadeelde procedure gestart tegen dader. Het hof oordeelt dat art. 10 lid 4 WAM (vordering tegen verzekerde stuit verjaring WAM-verzekeraar) niet van toepassing is, zodat geen… Lees verder →

1
Hof: WAM-verjaring na 3 jaar laat 5-jarige verjaringstermijn jegens veroorzaker onverlet, ook na doorstuiting WAM-verjaring
  • Hof Amsterdam
  • ECLI:NL:GHAMS:2014:3050

Ongeval 1996. WAM-verjaring is gestuit door onderhandelingen met verzekeraar (art 10 lid 1 WAM) , totdat verzekeraar de onderhandelingen in 2004 heeft afgebroken. Niet ter discussie staat dat onderhandelingen met verzekeraar ook stuitende werking hebben richting aansprakelijke partij (doorstuiting). Verzekeraar en aansprakelijke partij stellen dat de nieuwe termijn die in… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen WAM-verjaring, want onderhandelingen weer geopend door brief verzekeraar
  • ECLI:NL:RBAMS:2013:5020

Ongevallen in 2003 en 2004. 1. Verjaring? In 2008 schrijft verzekeraar per aangetekende brief aan belangenbehartiger dat zij de onderhandelingen afbreekt, omdat zij iets meer heeft vernomen. In 2011 neemt belangenbehartiger contact op met verzekeraar; verzekeraar herhaalt dat zij de onderhandelingen afbreekt, tenzij belangenbehartiger met eindregelingsvoorstel komt; dit doet de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey