Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Eisers hebben onvoldoende onderbouwd dat een Wlz-woonvorm geen passende setting is.
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2023:4336

De benadeelde is aangereden door een lijnbus en heeft daardoor hersenletsel opgelopen, waardoor hij niet meer zelfstandig voor zichzelf kan zorgen. Benadeelde woont op dit moment in een mantelzorgwoning gebouwd aan het ouderlijk huis en wordt verzorgd door zijn ouders en andere familie en vrienden. De vraag is welke woonvorm… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzekeraar veroordeeld om medewerking te verlenen aan aankoop van kavel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2020:4801

Deelgeschil na eerder deelgeschil over noodzakelijke verhuizing na ongeval. 1. Tussen partijen is niet in geschil dat  het kavel waarop verzoeker een optie heeft, de mogelijkheid biedt om daarop een passende woning te bouwen. De rechtbank is van oordeel dat verzekeraar daar redelijkerwijs aan moet meewerken, ook al is het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: benadeelde heeft recht op aangepast huis met tuin, geen appartement; financiering en voordeelsverrekening
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2019:6436

Verzoeker is aangewezen op aangepaste woning vanwege ernstig knieletsel; zijn huidige huis kan niet aangepast worden. 1. De rechtbank stelt voorop dat verzekeraar de schade die verzoeker door het ongeval lijdt volledig moet vergoeden. Verzoeker woont nu in een 2-onder-1-kapwoning met tuin. De rechtbank vindt alleen daarom al dat een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: aangepast auto toegewezen, nadere voorschotten (smartengeld) afgewezen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2019:7973

Verzoekster heeft zwaar letsel opgelopen door val door plafond tijdens werk. 1. Nader voorschot boven het reeds betaalde bedrag van € 112.000,- afgewezen. 2. De rechtbank bepaalt dat de verzekeraar gehouden is de meerkosten te vergoeden van een aangepaste auto, met zitplaatsen voor minimaal vier personen en mogelijkheid tot vervoer… Lees verder →

Vaknieuws
AFSCHEID VAN HET PRIMAAT VAN VERHUIZEN?
 • PIV-bulletin
 • Matthijs Vermaat

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds 1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere… Lees verder →

1
Hof: verzorgingskosten door dochters bovenop PGB: € 25,- per uur tot 95 jaar, aanpassing huizen dochters redelijk, smartengeld + 10%
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:181/ ECLI:NL:GHARL:2014:185 /ECLI:NL:GHARL:2014:183

Hoger beroep in bodemprocedure na eerder deelgeschil. Aansprakelijkheid ziekenhuis staat vast; omvang schadevergoeding. Bij 79-jarige vrouw wordt bloeduitstorting in de hersenen na val niet onderkend; ernstige restverschijnselen, benadeelde heeft verpleeghuisindicatie; intensieve hulp noodzakelijk. Benadeelde woonde voor het ongeval al 18 jaar bij dochter in. Na het ongeval nemen dochters moeder… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: vraag of vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen niet geschikt voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Amsterdam
 • BX4320

Geschil over vraag of vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen in letselschadezaak. De rechtbank oordeelt dat, om vast te kunnen stellen of wel of geen vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen tussen partijen, mede gelet op de overgelegde correspondentie, nader onderzoek dient te worden verricht, al dan niet door het horen van… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey