Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Nederlandse rechter onbevoegd in zaak tussen twee Belgische partijen
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2019:2321

Nu het onderhavige geschil een internationaal karakter heeft (beide partijen zijn gevestigd dan wel woonachtig in België) dient te worden beoordeeld of de Nederlandse rechter bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen. Deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van het bepaalde in de Herschikte EEX-Verordening.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: toepasselijk recht, kosten deelgeschil bovenmatig
  • Rechtbank Amsterdam

Nu vaststaat dat het ongeval in België heeft plaatsgevonden, concludeert de rechtbank dat in het onderhavige geval Belgisch recht van toepassing is. De rechtbank volgt [Eiseres] niet in zijn stelling dat Nederlands recht in het onderhavige geval moet worden toegepast op grond van de redelijkheid en billijkheid. Een nadelige uitkomst… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey