Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
4 oktober 2021: 14e Letselschadecongres Universiteit Groningen – Bewijs in Letselschadezaken
  • Rechtbank Groningen

Op 4 oktober 2021 vindt het 14e Groningse Letselschadecongres plaats met als thema "Bewijs in Letselschadezaken". Tijdens dit congres wordt ingegaan op de bewijsvragen in de letselschadepraktijk. Sprekers zijn: prof. mr. A.J. Verheij, prof. mr. C.J.M. Klaassen, prof. mr. dr. A. Kolder, ing. A. Baan Hofman, mr. V. Mewa en… Lees verder →

1
Rb: beperking regresrecht van art. 7:962 lid 3 BW geldt niet t.a.v. stagiaire
  • Rechtbank Groningen
  • BY7716

Leerling- dierverzorger loopt letsel op bij bedrijf waar hij stage loopt, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is ex art. 7:658 BW. Heeft zorgverzekeraar regresrecht of geldt de beperking van art. 7:962 lid 3 BW (= geen regres op gezinsleden, werkgever etc)? De rechtbank oordeelt dat de uitzonderingsbepaling van lid 3 beperkt… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor letsel na achtervolging niet-betalende klant in fietsenstalling
  • Rechtbank Groningen
  • BY4099

Werknemer van fietsenstalling rent jongen achterna die fiets meeneemt zonder te betalen. Hij komt hierbij ten val, breekt schouder en raakt arbeidsongeschikt. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 en 7:611 BW. In de werkinstructie staat onder meer: “De medewerker heeft niet de instructie om een klant die… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure, want geen onderhandelingen en nadere bewijslevering noodzakelijk
  • Rechtbank Groningen
  • BY3401

Werkneemster van ziekenhuis loopt schouderletsel op als zij met kracht duwt tegen vastgezette liftdeur en stelt werkgever aansprakelijk. De kantonrechter oordeelt dat het geschil zich niet leent voor een deelgeschil. Hij acht hierbij van belang dat er tussen partijen nimmer onderhandelingen hebben plaatsgevonden; werkgever heeft elke schadevergoeding geweigerd en daar… Lees verder →

1
Rb: zorginstelling niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor letsel door agressieve patiënte
  • Rechtbank Groningen
  • ongepubliceerd

Werkneemster , pedagogisch medewerkster in instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen wordt geschopt door agressieve patiënte en loopt letsel op. Zij stelt instelling aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever aan haar zorgverplichting heeft voldaan. De kantonrechter overweegt hierbij dat de werknemers toereikend zijn opgeleid en… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey