Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek voorlopig getuigenverhoor deels toegewezen
  • Rechtbank Noord-Holland
  • ECLI:NL:RBNHO:2023:11154

Verzoekster heeft verzocht om in totaal 14 personen te horen, waaronder zichzelf. Dit verzoek wordt deels toegewezen, want het aantal te horen getuigen wordt beperkt tot 6 personen. De afwijzing van het verzoek met betrekking tot de overige getuigen heeft te maken met het zwaarwegend belang om niet (nog een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor
  • Rechtbank Overijssel
  • ECLI:NL:RBOVE:2023:4399

In deze procedure verzoekt een verzekeraar de rechtbank om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. De verzekeraar wil aanvullende verklaringen verkrijgen over de feiten en omstandigheden van de aanrijding, om daarmee duidelijkheid te krijgen over de vraag of er aanleiding bestaat om terug te komen op de erkende aansprakelijkheid. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek voorlopig getuigenverhoor toegewezen
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • ECLI:NL:RBZWB:2023:7158

De zoon van verzoekster is op 13e jarige leeftijd in een zwembad verdronken. Verzoekster verzoekt de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te gelasten. Verzoekster stelt voornemens te zijn verweerster in rechte te betrekken en een verklaring voor te recht vorderen dat verweerster aansprakelijk is. Nu niet is gebleken van een afwijzingsgrond,… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey