Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Incident in vrijwaring afgewezen
  • Rechtbank Gelderland
  • ECLI:NL:RBGEL:2023:3620

Deze zaak betreft een arbeidsongeval op een bouwplaats. In de hoofdzaak stellen de zorgverzekeraar van benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever van benadeelde een andere partij (gedaagde) op grond van art. 6:170 BW aansprakelijk, omdat het ongeval veroorzaakt zou zijn voor een werknemer van gedaagde. Gedaagde probeert daarop de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: redelijke uitleg brengt geen vrijwaringsverplichting met zich
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • ECLI:NL:RBZWB:2023:3951

In deze vrijwaringszaak vordert eiser voor het geval in de hoofdzaak in rechte wordt geoordeeld dat hij aansprakelijk is, dat gedaagde hem dient te vrijwaren voor zijn schadevergoedingsplicht en alle verdere door eiser in dit verband geleden schade (zoals de kosten van haar verweer). Eiser beroept zich in dat kader… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey