Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Conclusie: verhuurclausule moet worden uitgelegd als primaire dekkingsomschrijving
  • Parket bij de Hoge Raad
  • ECLI:NL:PHR:2023:643

In deze vrijwaringszaak draait het om de vraag wat de consequenties zijn van het feit dat verweerder zich niet aan een zogenoemde verhuurclausule uit de polis heeft gehouden. Volgens NN is de verhuurclausule onderdeel van de primaire dekkingsomschrijving, wat zou betekenen dat zij de schade door het ongeval niet hoeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: redelijke uitleg brengt geen vrijwaringsverplichting met zich
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • ECLI:NL:RBZWB:2023:3951

In deze vrijwaringszaak vordert eiser voor het geval in de hoofdzaak in rechte wordt geoordeeld dat hij aansprakelijk is, dat gedaagde hem dient te vrijwaren voor zijn schadevergoedingsplicht en alle verdere door eiser in dit verband geleden schade (zoals de kosten van haar verweer). Eiser beroept zich in dat kader… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht in kort geding: Geen bewijs uitsluiting, uitlegging dekking ziektekosten
  • Gerecht Sint Maarten
  • ECLI:NL:OGEAM:2018:83

Ziektekostenverzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule wegens pre-existente gezondheidsklachten, waarvoor geen bewijs is overgelegd. Ook weigert verzekeraar dekking voor ziekenhuisopname buiten Sint Maarten. De passage “In-hospital Room & Board; Daily Room & Board (Local) US$ 262.90” en: “In-Hospital Medical Expenses Total Policy Limit (Inclusive)” impliceert niet de uitlegging van gedaagde, dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen
  • Rechtbank Limburg
  • ECLI:NL:RBLIM:2014:692

Is er vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen? Na onderhandeling doet verzekeraar een aanbod voor een slotuitkering van € 15.000,-. Na bespreking met cliënt antwoordt belangenbehartiger: “In bovengemeld dossier is cliënt te rade om, zij het met de nodige aarzeling, akkoord te gaan met het voorstel (….).” De rechtbank oordeelt dat deze… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar gebonden aan door expertisebureau gedaan aanbod; schijn van volmacht
  • Rechtbank Den Haag
  • BX8037

Schadeafwikkeling na medische fout bij 1-jarig kind na medische fout. Een door de verzekeraar ingeschakeld expertisebureau [C] heeft tijdens bespreking een aanbod € 118.000,-- gedaan om de schade definitief af te wikkelen voor € 118.000,--, maar komt hierop terug nadat hij rekenfout heeft ontdekt. 1. De vraag is of rechtsgeldige… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey