Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Gerecht in kort geding: Geen bewijs uitsluiting, uitlegging dekking ziektekosten
  • Gerecht Sint Maarten
  • ECLI:NL:OGEAM:2018:83

Ziektekostenverzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule wegens pre-existente gezondheidsklachten, waarvoor geen bewijs is overgelegd. Ook weigert verzekeraar dekking voor ziekenhuisopname buiten Sint Maarten. De passage “In-hospital Room & Board; Daily Room & Board (Local) US$ 262.90” en: “In-Hospital Medical Expenses Total Policy Limit (Inclusive)” impliceert niet de uitlegging van gedaagde, dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen
  • Rechtbank Limburg
  • ECLI:NL:RBLIM:2014:692

Is er vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen? Na onderhandeling doet verzekeraar een aanbod voor een slotuitkering van € 15.000,-. Na bespreking met cliënt antwoordt belangenbehartiger: “In bovengemeld dossier is cliënt te rade om, zij het met de nodige aarzeling, akkoord te gaan met het voorstel (….).” De rechtbank oordeelt dat deze… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar gebonden aan door expertisebureau gedaan aanbod; schijn van volmacht
  • Rechtbank Den Haag
  • BX8037

Schadeafwikkeling na medische fout bij 1-jarig kind na medische fout. Een door de verzekeraar ingeschakeld expertisebureau [C] heeft tijdens bespreking een aanbod € 118.000,-- gedaan om de schade definitief af te wikkelen voor € 118.000,--, maar komt hierop terug nadat hij rekenfout heeft ontdekt. 1. De vraag is of rechtsgeldige… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey