Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Bindend advies is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
  • Hof Arnhem-Leeuwarden
  • ECLI:NL:GHARL:2023:7815

Appellante heeft op 19 oktober 2018 een cosmetische ingreep laten uitvoeren door een plastisch chirurg. Zij was niet tevreden met het resultaat en daarnaast zou er geen sprake zijn geweest van informed consent (artikel 7:448 BW). Er heeft een hersteloperatie plaatsgevonden waar zij ook niet tevreden over was, dan wel… Lees verder →

1
PIV-Overeenkomst BGK – Geschillencie: geen extra vergoeding belangenbehartiger voor bezoeken aan arbeidsdeskundige
  • PIV

Belangenbehartiger vordert, naast de BGK-vergoeding op basis van de PIV-staffel- een aanvullende vergoeding voor drie van de vier bezoeken die zijn afgelegd door de belangenbehartiger in het kader van re-integratie. Belangenbehartiger beroept zich op art. 2.2 van de PIV-overeenkomst BGK. De verzekeraar stelt dat de bezoeken zijn begrepen in de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey