Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, kort geding: Wijst voorschot toe, handhaaft beslagen, mediation niet afdwingbaar
  • Kort Geding, Rechtbank Oost-Brabant
  • ECLI:NL:RBOBR:2018:6245

In deelgeschil is geoordeeld dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de val waarbij eiser een partiële dwarslaesie opliep. Hij is volledig a.o. Gedaagde 1 is niet verzekerd en gedaagde 2 is dekking ontzegd door de AVP-verzekeraar. Eiser becijfert de schade op ongeveer 1,5 mio. Eiser heeft diverse executoriale beslagen gelegd… Lees verder →

1
Rb: medisch voorlopig deskundigenbericht afgewezen omdat feitelijk omstandigheden nog niet vast staan
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Werkgeversaansprakelijkheid. Werkgever verzoekt om voorlopig deskundigenonderzoek door orthopeed en neuroloog na eerder – op verzoek van werknemer - gehouden voorlopig getuigenverhoor. Werkgever is door werknemer (stratenmaker) aansprakelijk gesteld voor rugklachten. Naar het oordeel van de kantonrechter is zo’n onderzoek eerst opportuun indien de aard van de werkzaamheden die werknemer in… Lees verder →

1
Rb: verzoek voorlopig deskundigenbericht afgewezen nu feiten reeds zijn vastgesteld door hof
  • Rechtbank Amsterdam
  • BW6420

Verzoek om voorlopig deskundigenbericht door neuroloog ter vaststelling aansprakelijkheid ziekenhuis voor onzorgvuldige behandeling na herseninfarct. De rechtbank wijst het verzoek af wegens strijd met de goede procesorde. De rechtbank concludeert dat de vragen die benadeelde aan de neuroloog wenst voor te leggen relevantie missen nu hierop reeds bindend is beslist… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey