Bulletin 2017

Het PIV behoudt zich alle rechten voor.
Hieronder treft u, naast  het volledige bulletin in pdf formaat, de separate artikelen in html formaat aan. Via de zoekfunctie van de site worden wel de artikelen in html formaat doorzocht, maar niet de volledige bulletins in pdf-formaat.

PIV-Bulletin 2017-1 (pdf)

Wat is redelijk in het kader van buitengerechtelijke kosten 
Symposium van de Erasmus School of Law, culturen van letselschadeafwikkeling
Kansschade wat zou er zijn gebeurd als de arts
Hoge Raad 23 december 2016 Een voorbehoud van behoorlijk lange duur
Trajecten met één medisch adviseur zijn sneller en goedkoper
LSA-symposion 2017 wie eist bewijst wie stelt krijgt geld
Beleidsregels van de autoriteit persoonsgegevens

PIV-Bulletin 2017-2 (pdf)

Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene  
Toepassing ZA De Greef niet buiten whiplash
Medisch advies
Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een expertiserapport
Verslag PIV Jaarconferentie 2017
Letselschaderegeling en het medisch beroepsgeheim
Verslag vijfde lezing VJPP

PIV-Bulletin 2017-3 (pdf)

De dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) getoetst aan art. 6 EVRM
Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’: het verwijzingshof oordeelt
Spiegelpaleis: over 30 jaar BGK
Eigen bijdrage terug door convenant Wet maatschappelijk ondersteuning 2017.  Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade?
Afscheid van het primaat van verhuizen?
Interview Henk Mulder, over zijn leven en studie na een ernstig ongeval

PIV-Bulletin 2017-4 (pdf) 

Whiplash Reforms in de UK
Smartengeld in beweging (?)  – een update
Toch bescherming voor de bestuurder van een scootmobiel
Over schade, veroorzaakt door paarden Het beste paard struikelt wel eens
Van slachtoffer centraal naar mijn belang centraal
Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo
Het maakbare geheugen Verslag M&M meeting het maakbare geheugen, 13 juni 2017

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey