Bronnen

Vacatures

1
RB: Verzekeraar heeft het recht zich te verzetten tegen de afgifte advies van medisch adviseur
 • Rechtbank Zutphen
 • ongepubliceerd

Het betreft in kwestie een medisch advies naar aanleiding van een gezamenlijk deskundigenrapport over de aansprakelijkheisvraag. Het advies hoeft volgens de rechtbank niet aan eiser verstrekt te worden. 1. Het advies - dat uitsluitend een interpretatie inhoudt van een eerder verstrekt medisch rapport waarover beide partijen beschikken – valt niet… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten aangenomen, beperkingen moeten worden vastgesteld door verzekeringsgeneeskundige
 • Rechtbank Zutphen
 • BY1386

Whiplash, ongeval 2006, beveiligingsbeambte. Geen afwijkingen vastgesteld door neuroloog; geen psychiatrisch ziektebeeld vastgesteld door psychiater. De rechtbank oordeelt dat uitgegaan moet worden van de gestelde klachten, nu deze aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven zijn (HR 8 juni 2001 (NJ 2001,433). Klachten passen in patroon van klachten… Lees verder →

1
Rb: eigen BV aansprakelijk voor letselschade van directeur/enig aandeelhouder van BV (parallel Hangmatzaak)
 • Rechtbank Zutphen
 • BX7229

Benadeelde, directeur en enig aandeelhouder van BV, loopt zwaar letsel op als de heftruck van de BV spontaan achteruit rijdt. Hij stelt zijn eigen BV aansprakelijk ex art 6:173 BW (gebrekkige zaak) jo 6:181 BW risicoaansprakelijk voor zijn letselschade. De rechtbank acht de BV aansprakelijk. Verweer dat benadeelde geen beroep… Lees verder →

1
Rb: werkgever aansprakelijk wegens te vrijblijvende instructie; BGK: uurtarief € 297, – redelijk
 • Rechtbank Zutphen
 • BW0226

Werknemer maakt bij het boren van breekplaten misstap en komt 80 cm lager terecht. 1. Aansprakelijkheidsvraag leent zich voor deelgeschil. 2. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever, ondanks forse inspanningen daartoe, niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De kantonrechter stelt vast dat werknemer is overgehaald de werkzaamheden in zijn eentje… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: uurtarief € 255,- letselschadeadvocaat is redelijk, geen specialisatiefactor
 • Rechtbank Zutphen

Deelgeschil over uurtarief. Advocaat vordert BGK op basis van uurtarief € 350,-; verzekeraar acht € 215 redelijk. Het gaat om whiplash van zelfstandige (boer); afwikkelingsvoorstel advocaat was € 150.000,- ex BGK. De rechtbank overweegt dat beslissing over het te hanteren uurtarief in de bevoorschotting de impasse in de onderhandelingen kan… Lees verder →

1
Rb: werkgeversaansprakelijkheid, gewrichtsklachten niet in uitoefening werkzaamheden ontstaan
 • Rechtbank Zutphen

Werkneemster (schoonmaakster) raakt arbeidsongeschikt door gewrichtsklachten in de polsen, de nek, de rug en benen en stelt werkgever aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat werkneemster onvoldoende heeft aangetoond dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Voor zover kan worden uitgegaan van de door de werknemer geschetste feiten… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: dossieroverschrijdende discussie over BGK, verzoek deelgeschil afgewezen
 • Rechtbank Zutphen
 • BU1420

Discussie over BGK. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van een onderhandelingstraject, dat moet worden vlot getrokken. Door alleen over de buitengerechtelijke kosten een deelgeschil aanhangig te maken, in de wetenschap dat de discussie met Achmea over de buitengerechtelijke kosten blijvend en bovendien dossieroverschrijdend is, wordt de deelgeschilprocedure ingezet… Lees verder →

1
2011 Rb (in k.g.): rechtbank verbiedt benadeelde tenuitvoerlegging van vonnis in deelgeschil
 • Rechtbank Zutphen

Executiegeschil naar aanleiding van veroordeling in deelgeschil. Verzekeraar was in deelgeschil in het gelijk werd gesteld, maar wel veroordeeld tot betaling BGK ad € 2209,72. Benadeelde heeft deze beschikking laten betekenen door deurwaarder. Verzekeraar vordert in kort geding een verbod tot tenuitvoerlegging van de executie, omdat verzekeraar in minnelijke fase… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey