Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Manege aansprakelijk voor arbeidsongeval
  • Hof Arnhem-Leeuwarden
  • ECLI:NL:GHARL:2024:758

Appellante was vanaf 2011 werkzaam in een manege, waar zij ten val is gekomen en ernstig polsletsel heeft opgelopen. Appellante meent dat de manege aansprakelijk is voor haar schade. Het hof is van oordeel dat appellante schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Ook vindt het hof dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Bewijslevering nodig, deelgeschil niet geschikt
  • Rechtbank Gelderland
  • -

In deze zaak is verzoeker ten val gekomen tijdens het bezorgen van een bank, en heeft daarbij zijn hakken gebroken. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn de voorhanden zijnde schriftelijke verklaringen en de mondelinge toelichting ter zitting onvoldoende om de toedracht van het ongeval in deze deelgeschilprocedure te kunnen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen zorgplichtschending onderwijsinstelling
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2023:11936

In deze zaak gaat het om de vraag of een onderwijsinstelling die (onder meer) technisch mbo-onderwijs aanbiedt haar zorgplicht heeft geschonden. Eiser meent dat daarvan sprake is omdat de onderwijsinstelling leerlingen de beroepspraktijkvorming zou hebben laten doorlopen bij een (extern) leerbedrijf waar op zeer onveilige wijze zou worden gewerkt. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen aansprakelijkheid voor arbeidsongeval
  • Rechtbank Overijssel
  • ECLI:NL:RBOVE:2023:4496

Twee werknemers van eiseres zijn tijdens werkzaamheden door een plafond gezakt. Eiseres stelt de opdrachtgever en een sloopbedrijf, waarvan werknemers op die dag ook werkzaam waren voor de opdrachtgever, aansprakelijk. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseres af. Onder meer relevant is dat eiseres haar eigen werknemers werkzaamheden op het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, vordering is verjaard, verzekeraar hoeft claim niet te behandelen
  • Rechtbank Overijssel
  • ECLI:NL:RBOVE:2023:1437

Partijen voeren discussie over verjaring van een vordering op grond van werkgeversaansprakelijkheid. De verjaringstermijn ex. art. 3:310 BW is op 19 maart 2013 gaan lopen en was op 19 maart 2018 verstreken. De aansprakelijkstelling ter zake van het ongeval volgt op 21 juni 2019, en dus te laat. De kantonrechter… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey