PIV-Bulletin 2012

Het PIV behoudt zich alle rechten voor

Uitgave in pdf formaat, via de zoekfunctie van de site vindt u de uitgaven in html formaat.

PIV-Bulletin 2012-1 (pdf)

2012, het jaar van de doorbraak?
”Ongelogen
De stand van zaken in de rechtspraak – Buitengerechtelijke kosten en de dubbele redelijkheidstoets
Intensieve PIV Audit voor behoud van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren  
Hof Arnhem 5 juli 2011 – Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash?

Aansprakelijkheid op de voet van art. 7:658 BW: de Hoge Raad geeft gas; aansprakelijkheid op de voet van art. 7:611 BW: de Hoge Raad trapt op de rem
De Medische Paragraaf GBL is gereed
De deelgeschillenrechter anderhalf jaar in actie (III)
Succesvol 1ste EVU-NL Symposium  
PIV Letselschade Award 2012

PIV-Bulletin 2012-2 (pdf)

“De maatschappelijke functie van verzekeren is ondergesneeuwd geraakt”
Codificatie en consolidatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht door het nieuwe boek 10 BW
Verkenningen binnen het Letselschaderecht – LSA Symposion 27 Januari 2012; een verslag
Niet eens met de beschikking in een deelgeschilprocedure: wat te doen? – Aanvechten en bodemprocedure
MRSA – Infectieziekten, deel II
Enkeltje Den Haag, alstublieft! – Voortijdig gestrand of slechts oponthoud

PIV-Bulletin 2012-3 (pdf)

Een andere toon in de letselschaderegeling – 12e PIV Jaarconferentie
De Wet cliëntenrechten zorg en de aansprakelijkheid van de zorgaanbieder

GVR (Grote vriendelijke reus …)

Mag het een onsje meer zijn? – Statistisch/methodologische overpeinzingen bij de letselschadepraktijk

Federatie Slachtoffer Organisaties weet haar positie te verstevigen – een interview

PIV-Bulletin 2012-4 (pdf)

WAD I of II
Persoonsgebonden budget
Deskundigenbericht t/o deskundigenbericht
Is uitbreiding 7:661 wenselijk?
Juridische consequenties gebrekkige heupimplantaten
De zzp’er en 7:658 lid 4

PIV-Bulletin 2012-5 (pdf) 

Verjaring van regresvordering op hoofdelijke medeschuldenaar
”De context van vliegen, mieren, en muggen”
 4e Raasveld Symposium – 9e PIV Letselplaza – Supportbeurs
Masterclass Cunningham Lindsey 2012, De waan van de dag in ons gedrag
WAD I en II: het recht kent inderdaad zijn beperkingen – Een reactie
”Care management beperkt de ernst en de omvang van gevolgschade”

PIV-Bulletin 2012-6 (pdf)

Verzekeraars mogen niet klagen
Evidence-based medicine en expert-opinion
Een interview: Joop Schrok praat verder – “Zorgmanagement: een dankbare opgave”
De stand van zaken – De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)
Onrechtmatige gedragingen op het sportveld – Op de bal of de man spelen?
Van partijdeskundig naar partijneutraal medisch advies
4e MEDAS Meeting, 4 juni 2012 – ‘Het Vaststellen van Beperkingen bij Claimbeoordeling’

PIV-Bulletin 2012-7 (pdf)

twee verhalen Duel of duet
Van de Redactie …  ”Reflex en Reflectie”
Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Reactie op bijdrage A.F.J. Blondeel, GVR, in PIV-Bulletin 2012
Naschrift
De waarde van smartengeld. Verslag van het 6e Gronings Letselschadecongres

PIV-Bulletin 2012-8  (pdf) 

Persoonlijk onderzoek bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Staatssecretaris Teeven ontvangt nieuwe GBL op Letselschade Raadsdag 2012:
‘Klimaat rond letselschadeafhandeling sterk verbeterd’  
Whiplash en beperkingenvraag; Lessen uit de jurisprudentie in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid
Alle mediators voor slachtoffers letselschade voortaan onder één dak

PIV Letselschade Award 2013 – oproep voor nominaties 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey