Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Raad van Discipline: Schending kernwaarde deskundigheid
  • Raad van Discipline
  • ECLI:NL:TADRSGR:2023:211

De zoon van klaagster is in 2012 medisch behandeld in een ziekenhuis. Daarbij is een diagnose gemist. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid erkend voor de schade door de vertraging. Klaagster heeft verweerster ingeschakeld om haar bij te staan bij het vorderen van schadevergoeding van het ziekenhuis. In deze… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Onvoldoende onderbouwd dat aan vereisten spiegelbeeld dekking is voldaan.
  • Hof Arnhem-Leeuwarden, Verzekering
  • ECLI:NL:GHARL:2023:6113

Pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij spreekt zijn werkgever en diens (AVB) verzekeraar (op grond van artikel 7:954 BW) aan. Het hof concludeert dat de pizzeria aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Ten aanzien van de verzekeraar concludeert het hof dat er geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: belangenbehartiger heeft voldoende gewezen op risico’s van sluiten van vaststellingsovereenkomst
  • Rechtbank Noord-Holland
  • ECLI:NL:RBNHO:2019:2269

Benadeelde vordert verklaring van recht dat belangenbehartiger is tekort geschoten in zijn verplichtingen als een zorgvuldig handelend letselschaderegelaar. Hij stelt dat belangenbehartiger negatief had moeten adviseren t.a.v. het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank acht belangenbehartiger niet aansprakelijk. Belangenbehartiger heeft benadeelde uitdrukkelijk en in niet voor uitleg vatbare bewoordingen een-… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: schade door borstoperatie door gynaecoloog die zich voordeed als chirurg: deskundigenbericht gelast
  • Rechtbank Rotterdam
  • BZ2397

Benadeelde heeft in Belgische kliniek een borstvergrotende operatie laten uitvoeren door een Nederlandse arts. De arts heeft zich jegens eiseres als chirurg gepresenteerd terwijl hij in werkelijkheid gynaecoloog was. Zij heeft nadien een hersteloperatie moeten ondergaan. De rechtbank oordeelt dat Belgisch recht van toepassing is. 2. De rechtbank oordeelt dat… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey