Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: no cure no pay afspraak geldt ook voor opeenvolgend belangenbehartigers
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2021:513

Belangenbehartiger vordert betaling van honorarium van benadeelde (ongeval 1992). Partijen zijn het erover eens dat gedaagde destijds met zijn eerste belangenbehartiger heeft afgesproken dat er voor de kosten van rechtsbijstand een resultaatsafhankelijk honorarium zou worden betaald van 15% waarbij over een bedrag van NLG 300.000,- geen honorarium zal worden berekend.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: advocaat maakt in strijd met Gedragsregels no cure no pay-afspraak en moet honorarium terugbetalen
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2020:1301

Het hof oordeelt dat een advocaat, die in strijd met de Gedragsregels voor advocaten een no cure no pay-afspraak had gemaakt met zijn client, € 58.518,25 moet terugbetalen aan zijn client. Ook indien het hof er veronderstellenderwijze van uitgaat dat het appellant zelf is geweest die een no cure /… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Beloningsstructuur niet duidelijk gemaakt, daarom succesfee niet verschuldigd
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2019:829

Benadeelde sloot met de belangenbehartiger een overeenkomst van opdracht waarin een resultaatafhankelijke beloning is overeengekomen met een percentage van 25%. In voldoende mate is gebleken dat de BBH werkzaamheden heeft verricht voor benadeelde. Het verweer van benadeelde dat de BBH geen recht heeft op de succesfee, omdat geen of nauwelijks… Lees verder →

1
Hof: no cure no pay, vaststelling redelijk loon belangenbehartiger na voortijdige beëindiging opdracht
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2014:4573

Belangenbehartiger behandelt letselschadezaak op basis van no cure no pay (15%). Benadeelde beëindigt tussentijds de opdracht, omdat hij ontevreden is over aanbod verzekeraar. Belangenbehartiger vordert zijn honorarium. De rechtbank heeft € 45.000,- toegewezen, aangezien als gevolg van de inspanningen van belangenbehartiger het voorstel van verzekeraar was verhoogd van € 500.000,-… Lees verder →

Vaknieuws
No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets, HR 26 september 2014[1]
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. L. Veendrick, Kennedy Van der Laan Advocaten
 • ECLI:NL:HR:2014:2797

Op 26 september 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de procedure van X tegen Stichting Scheper Ziekenhuis. In deze procedure lag de vraag voor of het honorarium – dat X op basis van een no cure no pay afspraak aan zijn rechtsbijstandverlener verschuldigd was – via art. 6:96… Lees verder →

1
HR: kosten no cure no pay kunnen redelijke kosten ex art 6:96 BW zijn
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:2797

De Hoge Raad oordeelt dat het cassatiemiddel tegen het oordeel van het hof, dat art. 6:96 BW geen grondslag biedt voor een kostenberekening op basis van een no cure no pay-overeenkomst en dat het aantal door de belangenbehartiger gewerkte uren en het uurtarief tot uitgangspunt moeten worden genomen, slaagt. Het… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey