Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Bekende derde heeft mededelingsplicht geschonden
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:10091

In deze zaak had een persoon op naam van een ander een WAM-verzekering afgesloten voor een auto waarvan die ander feitelijk eigenaar en bestuurder is, de verzekeringspremies voldoet en daarmee direct belanghebbende is bij die verzekering. Het staat echter vast die diegene de verzekering niet zelf kon afsluiten. Het hof… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Doorwerken billijkheidscorrectie bij regres.
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2024:154

Op 20 januari 2017 heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een scooter en een bestelauto. De bestuurder van de scooter heeft (letsel)schade geleden als gevolg van het ongeval en is arbeidsongeschikt verklaard. Hij ontvangt een WIA-uitkering van het UWV. Er is overeenstemming bereikt over het feit dat de bestuurder van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Opzettelijk dubbel claimen kosten biedt voldoende grondslag voor de registratie in het EVR en het Incidentenregister.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:21360

Eiser 2 exploiteert een expertisebureau op het gebied van letselschade en eiser 1 werkt daar als belangenbehartiger. Na een verkeersongeval schakelt het slachtoffer eiser 2 in als belangenbehartiger. De behandeling van de claim werd verzorgd door eiser 1. De schade als gevolg hiervan heeft het slachtoffer geclaimd onder zijn autoverzekering.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Bewijslevering nodig, deelgeschil niet geschikt
 • Rechtbank Gelderland
 • -

In deze zaak is verzoeker ten val gekomen tijdens het bezorgen van een bank, en heeft daarbij zijn hakken gebroken. Naar het oordeel van de kantonrechter zijn de voorhanden zijnde schriftelijke verklaringen en de mondelinge toelichting ter zitting onvoldoende om de toedracht van het ongeval in deze deelgeschilprocedure te kunnen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen toewijzing shockschade voor nabestaanden van slachtoffer van de tramaanslag
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2024:415

In deze zaak staat de vraag centraal of nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht d.d. 18 maart 2019 Qbuzz en/of de provincie Utrecht als secundaire daders aansprakelijk kunnen houden voor wat hun is overkomen als gevolg van de tramaanslag. De op shockschade gebaseerde vorderingen worden door de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat de verzekeraar aansprakelijk is voor de schade die eiser als gevolg van een verkeersongeval heeft geleden
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:378

Eiser heeft de WAM-verzekeraar van de auto met wie zij op 8 april 2018 in botsing is gekomen aansprakelijk gesteld. De verzekeraar heeft aansprakelijkheid afgewezen. In deze procedure vordert eiser voor recht te verklaren dat de WAM-verzekeraar aansprakelijk is voor haar schade als gevolg van het ongeval op 8 april… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Immateriële schadevergoeding toewijsbaar
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:12236

In deze zaak gaat het om een broer en zus die al jarenlang een verstoorde relatie hebben. Nadat hun vader is overleden, maakt de broer een kort geding aanhangig tegen zijn zus om op die manier erachter te komen wanneer de uitvaart plaatsvindt. Op de zitting hoort de broer dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Gewijzigde verkeersomstandigheden. Automobilist aansprakelijk, voor een deel eigen schuld.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2023:21500

Op 19 oktober 2023 heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een bromfiets en een auto. Er was sprake van gewijzigde verkeersomstandigheden en een wegomlegging waarbij de verkeerslichten buiten werking waren gesteld. De rechtbank oordeelt dat verweerder bij het linksaf slaan voorrang had moeten verlenen aan verzoekers. Dat de (voorrangs)situatie destijds onduidelijk… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen aansprakelijkheid wegens gebrekkige opstal of gevaarzetting
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:7199

Verzoekster stelt dat zij bij een bezoek aan een babywinkel ten val is gekomen in een gangpad doordat een plank van de vloer, die bedekt was met tapijt, doorboog toen zij daarop ging staan, waardoor zij enkelletsel heeft opgelopen. In dit deelgeschil stelt zij de winkel primair op grond van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Causaal verband onvoldoende aannemelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2024:346

Op 18 februari 2019 is eiser betrokken geraakt bij een verkeersongeval waardoor hij letsel heeft opgelopen. Eiser vordert in kort geding dat een aanvullend voorschot aan hem wordt betaald. Aan zijn vordering legt eiser ten grondslag dat hij als gevolg van het ongeval een ernstige whiplash heeft opgelopen. Tot op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verzoek om nadere bevoorschotting afgewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2023:6384

Verzoeker heeft in dit derde deelgeschil tussen partijen verzocht om een aanvullend voorschot op de door hem gestelde schade als gevolg van een verkeersongeval. Hoewel de rechtbank van oordeel is dat een deelgeschil in beginsel geschikt kan zijn om een (nadere) bevoorschotting vast te stellen, wijst de rechtbank het verzoek… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Schadeafwikkeling en verplichte voordeelstoerekening
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2024:481

In deze zaak wordt namens A een vergoeding gevorderd van de schade die hij als gevolg van een verkeersongeval in 1999 (op 11-jarige leeftijd) heeft geleden en nog zal lijden. De schade bestaat uit materiële schade, waaronder schade door verlies van arbeidsvermogen, en immateriële schade. Met betrekking tot de schade… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Aruba: Geen wettelijke verjaringstermijn voor instellen schadestaatprocedure.
 • Gerecht in eerste aanleg Aruba
 • ECLI:NL:OGEAA:2022:573

Eiseres is in 2005 door gedaagde aangereden terwijl zij de weg overstak. Als gevolg hiervan is zij gewond geraakt en arbeidsongeschikt. Eiseres vordert inkomstenderving, kosten voor huishoudelijke hulp en medische kosten. Deze schadestaatprocedure volgt op het vonnis waarin voor het recht is verklaard dat gedaagde onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Politieruiter heeft niet onrechtmatig gehandeld
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2024:501

In deze zaak is een politieruiter te paard over een demonstrant heen gereden. Op het Museumplein was toen een demonstratie aan de gang tegen de coronamaatregelen die door de overheid waren getroffen. De rechtbank beoordeelt de gestelde onrechtmatigheid van het handelen van het politieoptreden in het licht van de Politiewet.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Ernstiger beperkingen niet gebleken
 • Rechtbank Den Haag
 • -

In deze zaak heeft eiser een ongeval met zijn scooter gehad. Eiser heeft pijnklachten aan zijn been overgehouden, maar een eenduidige verklaring voor die klachten is niet gevonden. De rechtbank komt tot de conclusie dat niet kan worden vastgesteld dat eiser als gevolg van het ongeval meer beperkt is dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onrechtvaardige en onrechtmatige inbreuk op persoonlijke levenssfeer door fraudeonderzoek
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2024:267

In september 2015 is eiser een verkeersongeval overkomen. Eiser werkte als zzp’er en vordert na deze achterop aanrijding verschillende schadeposten. De verzekeraar van de wederpartij stelt een fraude-/persoonlijk onderzoek in na een anonieme tip waarin wordt vermeld dat de zzp’er ‘de boel aan het oplichten is’. De rechtbank komt tot… Lees verder →

Jurisprudentie
Kantonrechter: Werkgeversaansprakelijkheid, geen ruimte voor aanvullende schadevergoeding
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2024:641

Werknemer heeft in een procedure bij de kantonrechter verzocht om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft dit verzoek toegewezen en ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever vastgesteld. Ter compensatie hiervan heeft eiser een billijke vergoeding toegekend gekregen. In deze procedure vordert eiser een aanvullende vergoeding voor de schade als… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Verkeersongeval tussen motor en auto, toepassing billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2024:129

Het gaat in deze zaak om een verkeersongeval tussen een rechtsaf slaande auto en een op het fietspad rijdende motorscooter. Als gevolg van het ongeval heeft de motorscooterbestuurder ernstig blijvend letsel opgelopen. De rechtbank oordeelt dat het ongeval voor 70% is veroorzaakt door omstandigheden die aan de motorscooterbestuurder zijn toe… Lees verder →

Vaknieuws
Rechtsbijstand: Actualiteiten, veranderend klantgedrag en impact AI op de rechtshulp
 • Verbond van Verzekeraars

Actualiteiten Rechtsbijstand en belangrijke thema’s voor de rechtshulppraktijk staan centraal in dit webinar. Naast de actualiteiten, aandacht voor twee voor de rechtshulp relevante thema’s: Veranderend klantgedrag en Artificial Intelligence. In één uur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mis het niet en meld je nu aan! Lees verder →

Vaknieuws
College 1 Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector
 • Verbond van Verzekeraars

In het eerste college van deze reeks behandelen Frank ’t Hart en Christian Wulf (Hart Advocaten) 5 onderwerpen waaronder: bewijslastverdeling als schade niet vastgesteld kan worden; schending mededelingsplicht en consequenties bij afsluiten verzekering op naam van een partner; schade als een claimbehandeling onnodig lang duurt. Voor inschrijving en kosten lees… Lees verder →

Vaknieuws
Folder “Zo herstelt u het beste van nekklachten na een verkeersongeval”
 • VU

Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuurstudie zijn ook de medische aanbevelingen vastgesteld voor een sneller herstel van nekklachten na een verkeersongeval. Om benadeelden eenvoudig te kunnen informeren hoe zij het beste kunnen herstellen van deze nekklachten, is vanuit de VU en UMCG - in afstemming met verschillende medisch adviseurs - de… Lees verder →

Vaknieuws
De nieuwe collegereeks Actualiteiten personenschade start op 6 februari!
 • Kennedy v.d. Laan, Verbond van Verzekeraars

De nieuwe collegereeks Actualiteiten Personenschade 2024 gaat op 6 februari van start! Ook dit jaar wordt in samenwerking met Kennedy van der Laan advocaten de collegereeks Actualiteiten Personenschade aangeboden. Tijdens het eerste college van deze nieuwe reeks behandelt Chris van Dijk van Kennedy van der Laan advocaten de volgende onderwerpen;… Lees verder →

Vaknieuws
Menselijke maat: een must!
 • Verbond van Verzekeraars

Hoe geef je vorm aan de ‘menselijke maat’? Hoe voorkom je dat een klant ‘van de band valt’ in onze geautomatiseerde processen en hoe ga je om met het risico van willekeur en precedentwerking? In het event ‘De menselijke maat: een must!’ komt dit en meer aan bod. Met een… Lees verder →

Jurisprudentie
Conclusie A-G: ‘Zwarte inkomsten’
 • Parket bij de Hoge Raad
 • ECLI:NL:PHR:2023:1203

De vraag die in deze conclusie centraal staat is of, en zo ja, hoe, bij de vaststelling van de omvang van schade wegens het verlies van arbeidsvermogen door letsel rekening mag worden gehouden met de omstandigheid dat een benadeelde voordat hij het letsel opliep arbeid heeft verricht waarover geen inkomstenbelasting… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey