Jurisprudentie
Rb, werkgeversaansprakelijkheid, koerier overkomt ongeval met bedrijfsauto, verplichting werkgever een behoorlijke verzekering voor ongevallen van werknemers te hebben (art 7:611 BW), deskundigenbericht
  • Rechtbank Noord-Nederland, Rechtspraak.nl
  • ECLI:NL:RBNNE:2022:4276

Een koerier overkomt een ongeval met de bedrijfsauto. Op 6 september 2022 heeft de kantonrechter een tussenvonnis gewezen. De kantonrechter heeft in dit tussenvonnis overwogen dat er nog geen antwoord kan worden gegeven op de vraag of het koeriersbedrijf aan haar verzekeringsplicht als werkgever heeft voldaan. Dit betreft de vraag… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Voordeelstoerekening: de verhuller onthuld
  • PIV-bulletin
  • mr. P. Oskam en mr. D.C.A. van den Dungen[1]
  • ECLI:NL:HR:2016:1483

De Hoge Raad komt zo nu en dan terug op een eerder gevaren koers. In een recent arrest van 8 juli 2016 (ABB/TenneT) is dat ook het geval. Een schadeveroorzakend feit kan naast schade ook voordeel opleveren. In sommige gevallen kan het voordeel worden verrekend met het nadeel. Dit wordt… Lees verder →

Vaknieuws
Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven
  • PIV-bulletin
  • Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes, Nysingh Advocaten

“Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht”, aldus art. 6:100 BW. Met andere woorden, de schade die de benadeelde heeft geleden dient volledig vergoed… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey