Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: aansprakelijkheid en zorgplicht assurantietussenpersoon, niet op dekkingsuitsluiting gewezen, geen eigen schuld, verwijzing naar schadestaatprocedure
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:GHARL:2023:1290

In deze zaak gaat het over de aansprakelijkheid van een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever, appellant. In 2006 heeft appellant een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar afgesloten via zijn assurantietussenpersoon. Appellant beoefende op redelijk hoog niveau autocross wedstrijden. Op het aanvraagformulier stond de vraag: welke sport(en) beoefent u? Deze vraag is beantwoord… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, letsel door ongeval op zeilschip in Caribisch gebied nabij Sint Maarten, bewijsvermoeden schuld of nalatigheid schipper ontzenuwd
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2022:7143

Tijdens een zee zeilreis op de Caribische Zee nabij Pointe Basse Terre op Sint maarten is een ongeval ontstaan. Door enorm hoge golven is het boegdeel naar beneden geklapt. Blijkens het tussenvonnis, ECLI:NL:RBAMS:2021:6900, heeft eiseres hierdoor een traumatische dwarslaesie opgelopen. Sinds het ongeval heeft eiseres een verlamd onderlichaam vanaf haar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Illegale levering van vuurwapen levert eigen schuld op
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2019:1398

Benadeelde verkocht illegaal een vuurwapen in een auto. De koper nam gedaagde mee als deskundige. Gedaagde controleerde het wapen, het ging per ongeluk af. De benadeelde liep een partiële dwarslaesie op. Het handelen van benadeelde was in de gegeven omstandigheden verkeerd en zeer onzorgvuldig. Er waren duidelijke afspraken gemaakt over… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: wegbeheerder niet aansprakelijk voor botsing fietser met paaltje
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:1550

Fietser komt ten val na een botsing met paaltje dat is geplaatst om te voorkomen dat auto’s van het fietspad gebruik zouden maken; hij loopt een dwarslaesie op. De rechtbank overweegt dat de aansprakelijkheid van de gemeente als beheerder beoordeeld dient te worden aan de hand van de maatstaven die… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: hoge dwarslaesie, als gevolg waarvan benadeelde na 3 maanden is overleden, smartengeld: € 125.000,-
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:944

Benadeelde (54 jaar) loopt na ongeval op zebrapad zeer zwaar letsel op (hoge dwarslaesie, voortdurende benauwdheid door problemen met beademing in verpleeghuis). Zijn echtgenote verzoekt om een smartengeld tussen € 150.000 en € 300.000. Door verzekeraars is € 30.000 aangeboden in verband met de korte duur van het lijden. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: smartengeld dwarslaesie € 130.000,-, rekenrente 2% voor eerste 20 jaar
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:9243

Dwarslaesie na schietpartij. 1. Geen eigen schuld; geweld was disproportioneel, zodat billijkheid eist dat vergoedingsplicht van gedaagden in stand blijft. 2. Smartengeld: € 130.000. (Dwarslaesie C-6-C-7, rolstoelgebonden en afhankelijk van anderen, o.a. verwijdering lever, galbaas en nier, actief sporter). De rechtbank merkt op “dat de rechtbank niet doof is voor… Lees verder →

1
Hof: ongeval tijdens paardrijles, deel schade voor eigen rekening na toerekening omstandigheden?
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:5670

Vrouw valt tijdens paardrijles in manege van paard en loopt hoge dwarslaesie op. Niet ter discussie staat dat de manege aansprakelijk is ex art. 6:179 BW. In de procedure is aan de orde of een deel van de schade voor rekening van benadeelde moet blijven (art .6:101 BW). Het hof… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: Sport- en spelsituatie: onbesuisd gedrag op waterglijbaan onrechtmatig
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2013:6750

Vijf vrienden gaan gezamenlijk van een hoge vierbaans-waterglijbaan in Turkije. Voor verzoeker is geen baan vrij; hij kiest dezelfde baan als benadeelde en glijdt achter hem aan. Zij komen met elkaar in botsing, waardoor benadeelde hoge dwarslaesie oploopt. Verzoeker en verzekeraar vragen verklaring voor recht dat zij niet aansprakelijk zijn;… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: patiënt overlijdt na ontbreken alarmeringssysteem, geen omkeringsregel vanwege onduidelijkheden omtrent feiten
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:10367

Patiënt met hoge dwarslaesie komt na operatie op kamer te liggen zonder blaasbel. Nadat hij zich heeft verslikt in eigen braaksel treden ernstige gezondheidsproblemen op, waarna hij uiteindelijk overlijdt. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid erkend voor het feit dat in strijd met de veiligheidsvoorschriften geen deugdelijk alarmsysteem aanwezig was, maar betwist… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey