Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Beantwoording Kamervragen: geen signalen dat verzekeraars letselslachtoffers doorverwijzen naar Wmo
 • Tweede Kamer

N.a.v. Kamervragen antwoordt Staatssecretaris van Ooijen namens de minister voor Rechtsbescherming: “Sinds de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit onderwerp hebben mij geen signalen bereikt dat letselschadeslachtoffers in recente zaken oplopen tegen verzekeraars die dwingend doorverwijzen naar gemeenten.” De staatssecretaris meldt verder dat er regulier overleg plaats vindt tussen… Lees verder →

Vaknieuws
Kamervragen over belangenbehartigers die betalen voor cliëntgegevens om zaken binnen te halen
 • Tweede Kamer

Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) hebben vragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid gesteld over belangenbehartigers die betalen voor cliëntgegevens om zaken binnen te halen. Aanleiding was het bericht van de LSA dat afstand nemen van het betalen voor cliëntgegevens om zaken binnen te halen. Gevraagd… Lees verder →

Vaknieuws
Beantwoording Kamervragen over afschuiven uitbetalingen letselschade door verzekeraars aan gemeenten
 • overheid.nl, Tweede Kamer

Minister Jonge van Volksgezondheid heeft Kamervragen van de Kamerleden Van Nispen, Hijink en Leijten (SP) over het verwijzen van letselschadeslachtoffers naar de WMO door verzekeraars. Aanleiding voor de Kamervragen was een onderzoek van RTL4. De minister antwoordt dat het doorverwijzen van slachtoffers niet in overeenstemming is met het recht. De… Lees verder →

Vaknieuws
Tweede Kamer debatteert over letselschadeproces en rol slachtoffer
 • Tweede Kamer, Verbond van Verzekeraars

De Tweede Kamer heeft deze week met minister Dekker in het Notaoverleg Slachtoffers gedebatteerd over het verbeteren van het letselschadeproces en de rol van het slachtoffer hierin. Aanleiding voor het overleg waren onder meer de kabinetsreactie op het rapport van de Universiteit Utrecht (naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken) en… Lees verder →

Vaknieuws
Aantal arbeidsongevallen neemt toe: Inspectie SZW gaat strenger toezien op preventie
 • Min. van Sociale Zaken

Steeds meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste… Lees verder →

Vaknieuws
Staatssecretaris heeft nieuwe letselschadecijfers: uitkering bedraagt 475 miljoen euro per jaar
 • Assurantie Magazine, Tweede Kamer

Verzekeraars keren jaarlijks niet 96 miljoen euro uit aan letselschadeslachtoffers, maar 475 miljoen euro. Dat staat in de nieuwe cijfers die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) op de laatste dag voor zijn zomerreces naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het bedrag dat de schatkist misloopt bij een fiscale vrijstelling komt te… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op motie over letselschadevergoedingen – gebruikte cijfers door staatssecretaris zijn onjuist
 • Overheid overig, PIV

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een motie over letselschadevergoedingen. Aanleiding hiervoor was de eerdere brief aan de staatssecretaris waarin een aantal partijen verzochten om de mogelijkheden hiervoor uit te zoeken. De staatsecretaris vindt aanvullend onderzoek nodig. Hij is daarom voornemens de kabinetsreactie op de… Lees verder →

Jurisprudentie
Nader onderzoek naar vrijstelling vermogensrendementsheffing voor letselschadevergoedingen
 • Min. van Financien

Staatsseretaris Menno Snel (Financiën) heeft op 24 april 2019 gereageerd op de brief van 15 februari 2019 van Slachtofferhulp Nederland, de LSA en het Verbond van Verzekeraars, waarin wordt verzocht een mogelijkheid te zoeken om letselschadeslachtoffers vrij te stellen van vermogenrendementsheffingen. De staatsecretaris meldt dat de belastingdienst nog onderzoek doet… Lees verder →

Vaknieuws
Kamervragen over afhandeling letselschadeclaims door verzekeraars
 • Tweede Kamer

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) hebben de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Financiën vragen voorgelegd naar aanleiding van een zwartboek waaruit blijkt dat verzekeraars letselschadezaken niet altijd goed afhandelen. Radar bundelde hiervoor honderden klachten, zoals te zien was in de uitzendning van 25… Lees verder →

Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015
 • Overheid overig, Overige organisaties
 • Ministerie van Sociale Zaken

Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.501,80… Lees verder →

2
Commissie onderzoekt kostenstijging rechtsbijstand
 • Min. van Justitie

Een commissie gaat onderzoek doen naar de problematiek van oplopende kosten in de gesubsidieerde rechtsbijstand in relatie tot de toegang tot het recht. Dat heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie aan de Eerste en de Tweede Kamer geschreven. Het kabinet heeft op voorstel van de staatssecretaris besloten een commissie… Lees verder →

2
Onderzoeksrapport Justitie: deelgeschilprocedure versnelt onderhandelingen
 • Min. van Justitie

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het op onderzoeksrapport “Deeltjesversneller in het recht? Onderzoek naar de mogelijk versnellende factoren van de gerechtelijke deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade op de buitengerechtelijke onderhandelingen” en de reactie van het kabinet daarop aan de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoeker concludeert onder meer dat… Lees verder →

2
Beantwoording schriftelijke kamervragen beleidsdoorlichting slachtofferzorg
 • Min. van Justitie

Staatssecretaris Teeven beantwoordt schriftelijke vragen, die de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft gesteld naar aanleiding van de beleidsdoorlichting slachtofferzorg. Hij geeft aan dat een aantal maatregelen genomen zullen worden om de informatievoorziening door de politie aan slachtoffers verder te verbeteren. Ook meldt hij dat hij verwacht dat het… Lees verder →

2
Ook voor oude vergoedingen geldt de inkomenstoets eigen bijdrage AWBZ
 • Tweede Kamer, Wet- en regelgeving

In antwoord op kamervragen over de verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ antwoordt de staatssecretaris v. Rijn dat de regeling dat letselschadevergoedingen van voor 11 oktober 2010 volgens het Overgangsrecht vermogenstoets letselschade-uitkeringen weliswaar uitgesloten zijn van de vermogenstoets, maar niet van de inkomenstoets. Lees verder →

Vaknieuws
Wettelijke rente van 3 naar 2 procent
 • Min. van Justitie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2 procent. Het besluit gaat in op 1 januari 2015. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een… Lees verder →

2
Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk
 • Min. van Justitie

Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag… Lees verder →

2
Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken
 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey