Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Onvoldoende onderbouwd dat aan vereisten spiegelbeeld dekking is voldaan.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, Verzekering
 • ECLI:NL:GHARL:2023:6113

Pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij spreekt zijn werkgever en diens (AVB) verzekeraar (op grond van artikel 7:954 BW) aan. Het hof concludeert dat de pizzeria aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Ten aanzien van de verzekeraar concludeert het hof dat er geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: claimant handelt onrechtmatig jegens verzekeraar door het doen van een frauduleuze schademelding.
 • Rechtbank Amsterdam, Verzekering
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:2271

Betrokkene stelt op 24 april 2019 verzekeraar aansprakelijk, voor een ongeval dat haar op 20 januari 2019 zou zijn overkomen. In de aansprakelijkstelling beschrijft ze dat de bestuurder van de verzekerde auto met het achterwiel over de voet van betrokkene is gereden. De verzekeraar heeft in eerste instantie aansprakelijkheid erkend… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: in een bodemprocedure zal niet worden geoordeeld dat de hoogte van de schade, van het op grond van de SVI uitgekeerde bedrag, wordt overschreden, bekrachtiging vonnis voorzieningenrechter
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, Kort Geding, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:GHARL:2023:845

In dit kort geding gaat het om de vraag of voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werknemer van een hem overkomen eenzijdig ongeval met zijn dienstvoertuig, tijdens de uitoefening van zijn werk, schade heeft geleden waarbij de hoogte van het door de verzekeraar op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, vordering tot betaling voorschot op schadevergoeding op basis van rapport oncologisch-chirurg, rapport biedt ontoereikende grondslag om te zeggen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar medisch handelen, de vorderingen worden afgewezen
 • Kort Geding, Rechtbank Midden-Nederland, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:RBMNE:2022:4967

In 2015 is eiseres na doorverwijzing door een chirurg-oncoloog onderzocht op de mammapoli in het ziekenhuis vanwege een voelbare afwijking in haar borst. Uit de echo bleek dat eiseres een leasie had en er is daarom aanvullend onderzoek gedaan in de vorm van twee biopten. Deze bleken geen aanwijzing voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, kort geding letselschade, belangenafweging spoedeisend belang weegt zwaarder dan restitutierisico, toewijzing aanvullend voorschot
 • Kort Geding, Rechtbank Rotterdam, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:RBROT:2022:8045

Eiser werkt als metselaar/ voeger en is betrokken geweest bij een verkeersongeval waarbij hij van achteren is aangereden. Hij heeft zich dezelfde dag nog bij zijn huisarts gemeld met borst- en nekklachten. Op de spoedeisende hulp waren geen bijzonderheden geconstateerd. De verzekeraar heeft aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval… Lees verder →

Vaknieuws
Verzekeraars: ‘Tarieven buitengerechtelijke kosten letselschade moeten niet automatisch stijgen’
 • Assurantie Magazine, PIV

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het… Lees verder →

Vaknieuws
Staatssecretaris heeft nieuwe letselschadecijfers: uitkering bedraagt 475 miljoen euro per jaar
 • Assurantie Magazine, Tweede Kamer

Verzekeraars keren jaarlijks niet 96 miljoen euro uit aan letselschadeslachtoffers, maar 475 miljoen euro. Dat staat in de nieuwe cijfers die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) op de laatste dag voor zijn zomerreces naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het bedrag dat de schatkist misloopt bij een fiscale vrijstelling komt te… Lees verder →

Vaknieuws
Symposium Zorgschade: ‘Letselschadeslachtoffer door verschraling zorgstelsel meer aangewezen op civiele aansprakelijkheid’
 • Assurantie Magazine, Letselschade Raad
 • Paul de Kuyper

Bij zorgschades worden letselschadeslachtoffers soms van het kastje van de verzekeraar naar de muur van de overheid gestuurd. Dat stelde onderzoeker Melissa de Groot van de Erasmus School of Law tijdens het symposium Zorgschade van De Letselschade Raad. Om de twee zorgroutes beter op elkaar te laten aansluiten, opperde ze… Lees verder →

Vaknieuws
Hartlief in NJB: Personenschade in vraag en antwoord
 • NJB

Hartlief over letselschade: “(….) Wat mij betreft richt de Kamer het vizier eens op de minister van Justitie. Eerst twee vragen om erin te komen: “Bent u bekend met de soms aanzienlijke verschillen bij de afwikkeling van personenschade al naar gelang de context waarbinnen deze gevallen is (verkeer, arbeid, medische… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, kort geding: Wijst voorschot toe, handhaaft beslagen, mediation niet afdwingbaar
 • Kort Geding, Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:6245

In deelgeschil is geoordeeld dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de val waarbij eiser een partiële dwarslaesie opliep. Hij is volledig a.o. Gedaagde 1 is niet verzekerd en gedaagde 2 is dekking ontzegd door de AVP-verzekeraar. Eiser becijfert de schade op ongeveer 1,5 mio. Eiser heeft diverse executoriale beslagen gelegd… Lees verder →

Kifid start online klachtenloket
 • AM-Signalen

Het klachteninstituut Kifid heeft Mijn Kifid geopend. Consumenten kunnen hiermee voortaan hun klachten tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders en andere financieel dienstverleners online indienen. Vanaf het najaar kunnen ook financieel dienstverleners de lopende zaken tegen hen volgen via Mijn Kifid. Lees verder →

Freek Wansink: ‘Het negatieve imago ligt niet alleen aan ons’
 • AM-Signalen
 • am:magazine

Het ‘aplomb, het automatisme en het pseudogezag’ waarmee over de verzekeringsbranche gepraat wordt. Freek Wansink, scheidend ceo van Generali, zal het missen als kiespijn. Vooral als de kritiek van partijen komt die beter zouden moeten weten. “Politici, tot de minister aan toe, haken te makkelijk aan bij de publieke opinie.… Lees verder →

2
Harlief in NJB: ‘Opkomst en ondergang van de klachtplicht’
 • NJB

Prof. Ton Hartlief bespreekt in NJB-blog het arrest van Hoge Raad van 12 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3593). “Met het arrest Edco/Far Trading is de zaak rond: de klachtplicht van art. 6:89/7:23 is niet meer dan een specifiek geval 6:89/7:23 is niet meer dan een specifiek geval van rechtsverwerking. Dat geldt niet… Lees verder →

2
‘Vaker letselschade bij fietsers’
 • AM-Signalen

Het wordt steeds onveiliger op de tweewieler, zo concludeert de Stichting Achmea Rechtsbijstand uit de eigen letselcijfers: over het algemeen wordt het verkeer veiliger, “maar het aantal letselschadegevallen met fietsers, snorfietsers en bromfietsers neemt toe.” Sinds 2010 is het aantal verkeersgeschillen bij de stichting met 22% gedaald. “Opvallend genoeg steeg… Lees verder →

2
Meer dan de helft gaat na 65e met pensioen
 • AM

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar, 0,2 jaar hoger dan in 2013 en zelfs een half jaar hoger vergeleken met nog een jaar hoger. In 2014 was voor het eerst meer dan de met pensioen gaande werknemers ouder dan 65… Lees verder →

2
Zilveren erespelden NIVRE voor drie Register-Experts
 • Schademagazine

Vorige maand heeft de branche- en beroepsorganisatie NIVRE aan letselexperts Rini Withagen en Richard Tijink en aan maritiem expert Wim Snijders de zilveren erespeld en een sculptuur getiteld ‘chapeau’ overhandigd voor hun grote betrokkenheid bij en langdurige inzet voor de organisatie. Zowel Rini Withagen als de eerder dit jaar vertrokken… Lees verder →

2
Artikelen in TVP 2014-4: over excuses, whiplash en zorg- en affectieschade
 • Tijdschrift Personenschade

In het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2014-4 zijn de volgende artikelen opgenomen: Het geheim van de smid, mr. ir. J.P.M. Simons; De niet-financiële impact van schadetoebrenging en hoe daaraan tegemoet te komen, Prof. mr. A.J. Akkermans en L. Hulst MSc; Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch… Lees verder →

2
Eerste Kamer zet vraagtekens bij verruiming aansprakelijkheid ouders voor minderjarigen
 • AM-Signalen

In de Eerste Kamer zijn vragen gerezen over mogelijke verzekeringstechnische gevolgen van het wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders voor minderjarigen. In een gesprek hierover met Eerste Kamerleden heeft het Verbond van Verzekeraars nog eens benadrukt dat de mogelijkheid bestaat dat door verruiming van de risicoaansprakelijkheid van de ouders tot 18 jaar… Lees verder →

2
Ombudsman: ‘Ik kies geen partij’
 • AM-Signalen

Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster vindt dat de meeste mensen een verkeerd beeld hebben van zijn rol. "Als ombudsman kies ik geen partij. In het publieke debat blijkt dat consumenten, media en belangenbehartigers te grote verwachtingen koesteren over de mogelijkheden van de ombudsman", schrijft hij in het jaarverslag van klachteninstituut… Lees verder →

2
QR-code voor herkenning slachtoffers
 • AM-Signalen

Alarmcentrale SOS International heeft een metalen label met QR-code op de markt gebracht waarmee omstanders slachtoffers van een ongeval sneller kunnen helpen. Door het scannen van de QR-code, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon, kan de helper direct bij de medische en contactgegevens die het slachtoffer zelf heeft opgeladen. Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey